Download

พยากรณ์อากาศประจำวัน

ราคาน้ำมัน ปตท.

นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้66
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้142
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้66
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว993
mod_vvisit_counterเดือนนี้2621
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด710079

Your IP 103.55.140.129
Today: 19 ก.พ. 2018
เรามี 110 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหา

สำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กสส.
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Home

ขยายเวลารับสมัครเยาวชนร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น (JAEC รุ่น 36) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สมัครได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2653 4444 ต่อ 3365

yut2014021201

รูปภาพ
การประชุมคณะทำงานพัฒนาด้านแพะ-แกะ ครั้งที่ 4/2561
พุธ, 14 กุมภาพันธ์ 2018
           เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (กลุ่มวิจัยฯ สัตว์เล็ก)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ ในพื้นที่ สปก. กาญจนบุรี
พฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2018
 วันที่ 19 มกราคม 2561 นายประยูร ครองยุติ และคณะ (กลุ่มวิจัยฯ สัตว์เล็ก)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig board)
อังคาร, 16 มกราคม 2018
          เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (กลุ่มวิจัยฯ สัตว์เล็ก)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart Officer หลักสูตร "การวิจัยในงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์" รุ่นที่ 2
ศุกร์, 12 มกราคม 2018
   กองส่งเสริมและพัฒนการปศุสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart Officer หลักสูตร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อพัฒนางานประจำสู่การวิจัย" รุ่นที่ 1
อังคาร, 21 พฤศจิกายน 2017
     กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart Officer หลักสูตร... อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมคณะทำงานพัฒนาด้านแพะ-แกะ ครั้งที่ 4/2561
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:41 น.

        IMG 8592   เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (กลุ่มวิจัยฯ สัตว์เล็ก) จัดประชุมคณะทำงานพัมนาด้านแพะ-แกะ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ มีผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เป็นประธานการประชุม มีนายประยูร ครองยุติเป็นเลขาฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก สพส.  สพพ. สคบ. สทป. ประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย (นายวีระศักดิ์ เนตรเกื้อกูล) เป็นต้น โดยในที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับประเด็นปรับประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธของยุทธศาสตร์แพะปี 2560-2564 การจัดทำแบบแปลนโรงฆ่าแพะ ตลอดจนการเร่งรัดให้ดำเนินการจัดทำฟาร์มปลอดโรค และฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคที่เหมาะสม (GFM) การย้ายฝากตัวอ่อน/ผสมเทียมในโครงการต่างๆ แก่เกษตรกรพร้อมทั้งหารือการจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้จัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ (ด่านกักสัตว์เพชรบุรี) จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจะเสนอให้กรมปศุสัตว์อนุมัติในลำดับต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์"
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 09:46 น.

เอกสารประกอบการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 7 -9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

 
ราคาสินค้าปศุสัตว์ สัปดาห์ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2561
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 09:31 น.

Image0000112

 
ราคาสินค้าปศุสัตว์ สัปดาห์ที่ 5 เดือน ม.ค. 61
วันพฤหัสบดีที่ 01 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:08 น.

Image0000112

 
ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ ในพื้นที่ สปก. กาญจนบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 01 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 08:39 น.

IMG 7947 วันที่ 19 มกราคม 2561 นายประยูร ครองยุติ และคณะ (กลุ่มวิจัยฯ สัตว์เล็ก) ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) จังหวัดกาญจนบุรี (ระดับจังหวัด) เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวักกาญจนบุรี โดยมีปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก สปก.จ.กาญจนบุรี สหกรณ์จังหวัดกาฐจนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ศบส.หนองกวาง ดานกักสัตว์ กรรมการสหกรณ์การเกษตรอาชีพเลี้ยงแพะ อ.ไทรโยค และประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย เป็นต้น หลังจากนั้นลงพื้นที่ติดตามและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการฯ พร้อมด้วยนายวัรศักดิ์ฯ ประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย นายยศกรฯ ประธานสหกรณ์แพะแปลงใหญ่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และกรรมการสหกรณ์การเกษตรอาชีพเลี้ยงแพะ อ.ไทรโยค ในด้านต่างๆ เช่น การปรับพื้นที่ ระบบไฟฟ้า เจาะบาดาล/ถังพักน้ำ/ระบบประปา การสรา้งพี่พักอาศัยแก่เกษตรกร การจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงแพะ แผนการจัดหาพันธุ์แพะ การจัดการสหกรณ์ เป็นต้น

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 146

ภาษา (Select Version)

th    en

ผู้อำนวยการ

 

Image00001

นายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

bannersf

paipibat2

floodicon

registerfarmergroup

goatnation2014

bannerchicken20151125

yuttasad ani

bannerfoodsecurity2015

zoning

dldsmart2

jobdld

kmdld

logoidp

icon know1

06salary

07mail

requestdld

information icon2

moac

moc

koboko

pacc

banner-cdc

icon facebook        icon youtube

ปฏิทินกิจกรรม

February 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

feed-image Feed Entries

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3365 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : transfer6[at]dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.