Download

พยากรณ์อากาศประจำวัน

ราคาน้ำมัน ปตท.

นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้125
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้140
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้830
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว992
mod_vvisit_counterเดือนนี้2524
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด735240

Your IP 103.55.140.129
Today: 18 ส.ค. 2018
เรามี 124 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหา

สำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กสส.
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Home

ขยายเวลารับสมัครเยาวชนร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น (JAEC รุ่น 36) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สมัครได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2653 4444 ต่อ 3365

yut2014021201

รูปภาพ
การประชุมหารือการแก้ไขปัญหาราคาสุกรตกต่ำ
ศุกร์, 01 มิถุนายน 2018
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้จัดประชุมหารือการแก้ไขปัญหาราคาสุกรมีชีวิตตกต่ำ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การประชุมหารือและให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการที่จะดำเนินธุรกิจการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์
ศุกร์, 01 มิถุนายน 2018
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็ก (นายประยูร ครองยุติ)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานแพะ "ประกวดแพะ-แกะ อีสานตอนบน ครั้งที่ 1/2561"
พฤหัสบดี, 05 เมษายน 2018
 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 นายประยูร ครองยุติ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็ก... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์การผลิตและการตลาดสุกร
พฤหัสบดี, 29 มีนาคม 2018
 วันที่ 28 มีนาคม 2561 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็ก จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์การผลิตและการตลาดสุกร... อ่านเพิ่มเติม...
สัมมนาเครือข่ายโคเนื้อระดับระดับชาติเพื่อการผลิตเชิงคุณภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:52 น.

140
         วันที่ 20 -21 ก.พ. 2561 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ จัดสัมมนาเรื่องเครือข่ายโคเนื้อระดับชาติเพื่อการผลิตเชิงคุณภาพ ที่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมเจรจาการค้า ผู้ประกอบการธุรกิจโคเนื้อ และโคนม ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อ รวม 100 คน โดยมีกิจกรรมเสวนาเส้นทางการตลาดโคเนื้อทั้งในและต่างประเทศ การแบ่งกลุ่มเป็นภูมิภาคระดมสมองวิเคราะห์สักยภาพและโอกาสด้านการตลาดของแต่ละพื้นที่และสุดท้านเป็นการเปิดให้มีการเจรจาจับคู่ทางการค้า ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดส่งออกไปประเทศจีน และมาเลเซีย ซึ่งทั้งสองประเทศมีความต้องการซื้อที่ชัดเจน และได้ทำการทำ MOU ไม่น้อยกว่า 30,000 ตัวต่อปี ทั้งนี้ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้นำเสนอยุทธศาสตร์โคเนื้อ 5 ปี พ.ศ. 2561 -2565 และชี้แจงการทำงานด้านโคเนื้อ ที่กรมปศุสัตว์ ดำเนินการอยู่และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการแก้ปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง การลักลอบนำเข้าเนื้อโคผิดกฏหมาย และมาตรการในการเตรียมรับมือ FTA ที่ภาษีนำเข้าโคเนื้อ เครื่องใน จะเป็น 0% ในปี 2564 ซึ่งเป็นประเด็นที่เวทีเสวนาและผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความสำคัญสำหรับภาพรวมถือว่าโครงการสัมมนาฯในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมเพื่อร่วมหารือจัดทำแนวทางการช่วยเหลือและส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 15:21 น.

 Image0000112 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (กลุ่มวิจัยฯ สัตว์เล็ก) จัดประชุมหารือแนวททางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรางเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์หาแนวทางช่วยเหลือดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยทั้งระบบ และนำผลการหารือแจ้งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) ครั้งต่อไป โดย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายประยูร ครองยุติ เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก สพพ. สอส. สคบ. สพส. กพก. สกม. กผง. กองผงิตภัณฑ์ปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ประธานชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออก และผู้เี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล โดยในที่ประชุมได้หารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผุ้เลี้ยงสุกรรายย่อยในรูปแบบการร่วมกลุ่ม/สหกรณ์ การจัดทำระบบฟาร์มและการป้องกันโรคที่เหมาะสม (GFM) ฟาร์มปลอดโรค โรงฆ่า การลดต้นทุน การจัดหาพันธุ์ การแปรรูป/การตลาด การใช้กฏหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ร่วมไปถึงการเสนอแนวทางการเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ (สุกรชีวภาพ) และแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรในพื้นที่สูง ตามโครงการพระราชดำริฯ โดยเบื้อต้นที่ประสชุมได้มีมติให้ กอง/สำนัก ส่งข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ/ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรราย่อยด้านต่างๆ ซึ่งกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จะรวบรวมและยกรา่งแนวทางการช่วยเหลือและส่งเสริมเกษตรกรฯ ในด้านต่างๆ ที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม ต่อไป

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ราคาเฉลี่ยสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ สัปดาห์ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2561
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 14:28 น.

Image0000112

 
การประชุมคณะทำงานพัฒนาด้านแพะ-แกะ ครั้งที่ 4/2561
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:41 น.

        IMG 8592   เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (กลุ่มวิจัยฯ สัตว์เล็ก) จัดประชุมคณะทำงานพัมนาด้านแพะ-แกะ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ มีผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เป็นประธานการประชุม มีนายประยูร ครองยุติเป็นเลขาฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก สพส.  สพพ. สคบ. สทป. ประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย (นายวีระศักดิ์ เนตรเกื้อกูล) เป็นต้น โดยในที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับประเด็นปรับประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธของยุทธศาสตร์แพะปี 2560-2564 การจัดทำแบบแปลนโรงฆ่าแพะ ตลอดจนการเร่งรัดให้ดำเนินการจัดทำฟาร์มปลอดโรค และฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคที่เหมาะสม (GFM) การย้ายฝากตัวอ่อน/ผสมเทียมในโครงการต่างๆ แก่เกษตรกรพร้อมทั้งหารือการจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้จัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ (ด่านกักสัตว์เพชรบุรี) จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจะเสนอให้กรมปศุสัตว์อนุมัติในลำดับต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์"
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 09:46 น.

เอกสารประกอบการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 7 -9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 5 จาก 150

ภาษา (Select Version)

th    en

ผู้อำนวยการ

 

Image00001

นายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

bannersf

paipibat2

floodicon

registerfarmergroup

goatnation2014

bannerchicken20151125

yuttasad ani

bannerfoodsecurity2015

zoning

dldsmart2

jobdld

kmdld

logoidp

icon know1

06salary

07mail

requestdld

information icon2

moac

moc

koboko

pacc

banner-cdc

icon facebook        icon youtube

ปฏิทินกิจกรรม

August 2018
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

feed-image Feed Entries

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3365 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : transfer6[at]dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.