Download

พยากรณ์อากาศประจำวัน

ราคาน้ำมัน ปตท.

นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้96
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้138
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้234
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว939
mod_vvisit_counterเดือนนี้3009
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด782692

Your IP 103.55.140.129
Today: 23 ก.ค. 2019
เรามี 66 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหา

สำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กสส.
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

...คู่มือแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...

Home

goat16

รูปภาพ
"แพะ" ในเขตปฏิรูปที่ดิน
พฤหัสบดี, 11 กรกฏาคม 2019
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เตรียมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562
พฤหัสบดี, 11 กรกฏาคม 2019
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ขอเชิญร่วมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562
จันทร์, 24 มิถุนายน 2019
ขอเชิญร่วมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานประตูเมืองภูเก็ต... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการโคบาลบรูพา
พฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2019
  วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานมหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแคว (พิษณุโลก) ครั้งที่ 4
พฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2019
  วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ งานมหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแคว (พิษณุโลก) ครั้งที่ 4 และรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย 14... อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 4/2562
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2019 เวลา 14:12 น.


DSC 0111

วันที่ 26เมษายน 2562 กรมปศุสัตว์ มอบ กสส.โดยกลุ่มงานโคเนื้อ-กระบือ (นายสุพจน์ ศรีสร้อย และกลุ่มโคนม(นายจารุวัฒน์ นุชเดชานันท์) กองส่งสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมฯ เข้าประชุม คณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 4/2562 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 22 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...
 
ทบทวนการบังคับใช้มาตรการเคลื่อนย้ายไข่เพื่อการบริโภค
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2019 เวลา 14:09 น.

 

S  44613698

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. สมาคมผู้ค้าไข่ไทย และกลุ่มผู้ค้าไข่ไทย พร้อมคณะ เข้าพบ และประชุมหารือร่วมกับ ผู้แทน สคบ. กสส. สพส. และสกม. เพื่อขอให้กรมปศุสัตว์ทบทวน กรณีการบังคับใช้มาตรการเคลื่อนย้ายไข่เพื่อการบริโภค โดยมี นายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ผู้แทน กองส่งเสริมฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สคบ. ในการนี้ได้มีการซักถามความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ จนได้รับคำตอบและเกิดความพึงพอใจของทุกฝ่าย

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมการขับเคลื่อนชมรม/เครือข่ายผู้เลี้ยงแพะภาคตะวันออก
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019 เวลา 15:17 น.

 

42800

                  วันที่ 24 เมษายน 2562 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็ก กสส. โดยนายประยูร ครองยุติ เดินทางเข้าร่วมเป็นวิทยากร  ในการประชุมการขับเคลื่อนชมรม/เครือข่ายผู้เลี้ยงแพะภาคตะวันออก ร่วมกับเครือข่ายเกษตรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย กลุ่มแพะแกะสัมพันธ์พัทยา และคณะสัตวศาตร์ ณ ห้องประชุม มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เป็นผูดำเนินการจัดงาน มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเขต 2 เข้าร่วมรับฟัง ซึ่งในที่ประชุมได้พูดถึงการมีส่วนร่วมของภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเครือข่ายเกษตรเลี้ยงแพะฯ ในการผลักดันส่งเสริมการเลี้ยงแพะในพื้นที่เขต 2  สถาการณ์แพะทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศในปัจจุบัน ที่มีผลต่อการพัฒนาการเลี้ยงแพะ พร้อมนี้ยังได้มีการหารือและเร่งรัดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม/ชมรมระดับจังหวัด และส่งรายชื่อต่อ สนง.ปศข.2 ภายในเดือนพฤษภาคม2562 เพื่อเตรียมการคัดเลือกประธานเครือข่ายฯ ในระดับเขตต่อไป ทั้งนี้ยังได้มีการตั้งกลุ่มไลน์เพื่อนเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 
มอบนโยบายด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019 เวลา 15:13 น.

 

934445

                    วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ห้อง ๑๓๔-๑๓๕) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายกฤษฎา บุญราช) เป็นประธานการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เรื่องการมอบนโยบายด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงทุกหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้มีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม โดยมีนายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก กสส. ผู้แทนจาก กผง. สคบ. และสพส. ร่วมด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 
เยี่ยมชมโครงการพัฒนาระบบปศุสัตว์อัจฉริยะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี จ.นครราชสีมา
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019 เวลา 15:02 น.

             S  3637259

                เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดย ผอ.วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม และ ผชช.กิตติ กุบแก้ว เข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาระบบปศุสัตว์อัจฉริยะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี จ.นครราชสีมา
                1. ฟาร์มโคเนื้อ-โคขุนวากิว เเผนงานผลิตเนื้อคุณภาพ และผลิตลูกโคป้อนผู้เลี้ยงขุนในพื้นที่
                2. งานการก่อสร้างฟาร์มโคนมอัจฉริยะ
                    - เลี้ยงโครีดนม 70-100 ตัว
                    - โรงเรือนเป็นระบบอีแวป
                    - มีระบบกวาดเก็บมูลอัตโนมัติ ผลิตไบโอแก๊ส
                    - ให้อาหารโดยระบบสายพานลำเลียง
                    - ใช้ระบบหุ่นยนต์รีดนม (Robot) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 6 จาก 160

ภาษา (Select Version)

th    en

ผู้อำนวยการ

 

Image00001

นายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

bannersf

paipibat2

floodicon

registerfarmergroup

goatnation2014

bannerchicken20151125

yut2014021201

bannerfoodsecurity2015

2

zoning

dldsmart2

jobdld

kmdld

logoidp

icon know1

file

06salary

07mail

requestdld

information icon2

moac

moc

koboko

pacc

banner-cdc

icon facebook        icon youtube

ปฏิทินกิจกรรม

July 2019
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

feed-image Feed Entries

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3365 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : transfer6[at]dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.