Download

พยากรณ์อากาศประจำวัน

ราคาน้ำมัน ปตท.

นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้115
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้142
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้971
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว990
mod_vvisit_counterเดือนนี้2908
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด706008

Your IP 103.55.140.129
Today: 21 ม.ค. 2018
เรามี 228 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหา

สำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กสส.
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Home

ขยายเวลารับสมัครเยาวชนร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น (JAEC รุ่น 36) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สมัครได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2653 4444 ต่อ 3365

yut2014021201

รูปภาพ
การประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig board)
อังคาร, 16 มกราคม 2018
          เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (กลุ่มวิจัยฯ สัตว์เล็ก)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart Officer หลักสูตร "การวิจัยในงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์" รุ่นที่ 2
ศุกร์, 12 มกราคม 2018
   กองส่งเสริมและพัฒนการปศุสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart Officer หลักสูตร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อพัฒนางานประจำสู่การวิจัย" รุ่นที่ 1
อังคาร, 21 พฤศจิกายน 2017
     กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart Officer หลักสูตร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมประจำเดือน พ.ย. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
ศุกร์, 03 พฤศจิกายน 2017
       เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  2560 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ได้มีการจัดประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน  โดยมี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กสส. ร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง
จันทร์, 02 ตุลาคม 2017
     เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 กองส่งเสรมิและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ... อ่านเพิ่มเติม...
แนวทางในการสร้างหัวขบวนแปลงใหญ่ 4.0
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2017 เวลา 11:24 น.

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายแนวทางในการสร้างหัวขบวนแปลงใหญ่เกษตร ๔.๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง/พัฒนาแปลงใหญ่ (เป็นรายสินค้าเกษตร) สมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม งานวิจัย ตามแนวเกษตร ๔.๐ เป็นแปลงนำร่อง และทำตัวอย่างให้เกษตรกรใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเกษตรของตน ซึ่งมีเป้าหมายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ แปลง (แยกตามรายสินค้าเกษตร) โดยในเบื้องต้นได้กำหนดองค์ประกอบในการดำเนินการ ดังนี้

     ๑.) วิเคราะห์/กำหนดรายการสินค้าที่มีศักยภาพ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ปศุสัตว์ (โคนม โคเนื้อ) ประมง พืชไร่/สวน (สำหรับสินค้าอ้อย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ดำเนินการแล้ว)

     ๒.) กำหนดแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพ     จำแนกเป็นด้านต่างๆ ได้แก่ ฐานรายสินค้าที่มีศักยภาพ ขนาดพื้นที่เหมาะสม ความพร้อมของเกษตรกร ดิน/น้ำ และมีตลาดรองรับ

      ๓.) กำหนดวิธีการปฏิบัติ ประกอบด้วย เชื่อมโยงตลาด ปรับปรุงบำรุงดิน เมล็ดพันธุ์ วิธีการเพาะปลูก การอารักขาพืช (การให้น้ำ, ปุ๋ย) วิธีกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การแปรรูป/เก็บรักษา     การจำหน่าย/ตลาด

     ๔.) เป้าหมาย คือ ตอบโจทย์การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพของสินค้า รวมถึงให้มีการเปรียบเทียบกับการผลิตรูปแบบเดิม เพื่อมุ่งสู่ตลาด/ผู้บริโภค

     ๕.) แหล่งเงินทุน ประกอบด้วย งบปกติตาม Function ของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบกลุ่มจังหวัด และงบร่วมกับประชารัฐ

     ๖.) การขับเคลื่อน ได้แก่ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม/งานวิจัย (คำนึงถึงความคุ้มค่าและต้นทุนต่อขนาดของพื้นที่) และการบริหารจัดการสินค้าครบวงจร

     ๗.) การสนับสนุนของภาครัฐ โดยพิจารณาว่า รัฐจะสนับสนุนอย่างไร/เท่าไร/เกษตรกรออกเท่าไร

อ่านเพิ่มเติม...
 
แนวทางการจัดทำ Unit School และ Road Map การจัดทำ Unit School กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2017 เวลา 11:18 น.

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายแนวทางการจัดทำ Unit School ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีจุดประสงค์ สำคัญ ๒ ประการคือ สร้างข้าราชการ Unit School Smart Officer และสร้างเกษตรกร Unit School (ศพก.) Smart Farmer

หลักการของ Unit School คือ ๑) คนในหน่วยช่วยกันกำหนดเรื่องที่ต้องรู้ และแผนการเรียนการสอน ๒) ใช้คนในหน่วยถ่ายทอดความรู้ ๓) ใช้เวลาไม่มาก/ไม่กระทบเวลาทำงานของหน่วยงาน ๔) ไม่ใช้งบประมาณ ๕) ทำได้ทุกระดับ กลุ่ม กอง สำนัก กรม และกระทรวง ๖) มีขั้นตอน (๑)กำหนดเรื่อง (๒) ทำแผนการเรียนการสอน (๓) แบ่งความรับผิดชอบ (ครูฝึก วิทยากร) (๔) ทำแผนบทเรียน (ครูฝึกวิทยากร) (๕) ดำเนินการฝึก (๖) ประเมินผล (๗) ทบทวนการฝึกและปรับปรุง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองประจำถิ่น ปีงบประมาณ 2561
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2017 เวลา 10:25 น.

info2017101601

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองประจำถิ่น ปีงบประมาณ 2561

 
ราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ เดือนกันยายน 2560
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2017 เวลา 11:19 น.

infocostprice201709

 
บทสรุปประเด็น "นำเข้าเนื้อหมูสหรัฐอเมริกา"
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2017 เวลา 08:47 น.

  นายดอน ปรมัติถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สรุปผลการเดินทางเยือนสหรัฐของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า ในระหว่างการหารือระดับผู้นำแทบจะไม่มีการพูดคุย แต่เป็นการพูดคุยกันในระหว่างการเตรียมการก่อนการเยือนซึ่งฝ่ายสหรัฐอยากให้ไทยเปิดตลาดเนื้อหมูให้กับสหรัฐ โดยฝ่ายไทยได้ยืนยันในหลักการว่าประเทศไทยเปิดตลาดให้กับเนื้อหมูของสหรัฐที่ไม่มีสารเร่งเนื้อแดงอยู่แล้ว แต่ในส่วนของหมูที่มีสาร Ractopamine นั้น ประเทศไทยเรามีกฏเกณฑ์และมาตรฐานภายในประเทศ และมีองค์ความรู้นี้อยู่ นอกจากนี้ในฐานะสมาชิกขององค์การอนามัยโลกยังมีหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามให้เป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ จึงเสนอให้มีการตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปภายใน 6 เดือน นอกจากนี้ ฝ่ายสหรัฐยังต้องการเปิดตลาดเครื่องในเนื้อวัวในไทย ซึ่งประเทศไทยไม่ขัดข้องในหลักการ แต่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบภายในของไทย เพราะมีข้อพิจารณาเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าแต่ละชนิด ซึ่งหากสหรัฐส่งคำขออย่างเป็นทางการมา ไทยก็พร้อมจะส่งคณะไปตรวจสอบ


ข้อมูล : ธานี  ภาคอุทัย

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 8 จาก 145

ภาษา (Select Version)

th    en

ผู้อำนวยการ

 

Image00001

นายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

bannersf

paipibat2

floodicon

registerfarmergroup

goatnation2014

bannerchicken20151125

yuttasad ani

bannerfoodsecurity2015

zoning

dldsmart2

jobdld

kmdld

logoidp

icon know1

06salary

07mail

requestdld

information icon2

moac

moc

koboko

pacc

banner-cdc

icon facebook        icon youtube

ปฏิทินกิจกรรม

January 2018
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

feed-image Feed Entries

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3365 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : transfer6[at]dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.