นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้113
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้137
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้113
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว946
mod_vvisit_counterเดือนนี้384
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด834064

Your IP 103.55.140.129
Today: 03 ส.ค. 2020

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

...คู่มือแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

Home Press releases กรมปศุสัตว์แถลงจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556 ที่สระบุรี (66/2556)
กรมปศุสัตว์แถลงจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556 ที่สระบุรี (66/2556) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2013 เวลา 13:28 น.

กรมปศุสัตว์กำหนดจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2556 ณ องค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ และกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดการตื่นตัวในการปรับปรุงพันธุ์แพะ

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556) นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในด้านการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้สำหรับการบริโภคหลายชนิด ซึ่งแพะก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่นิยมเลี้ยงกันทั่วไปทุกภาคของประเทศแต่มีการเลี้ยงกันหนาแน่นในเขตภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันจำนวนแพะของประเทศมีทั้งหมด 491,779 ตัว เลี้ยงอยู่ในพื้นที่เขต 9 จำนวน 204,734 ตัว คิดเป็น 41.63 เปอร์เซ็นต์ แต่มีอัตราการบริโภคภายในประเทศอยู่ที่ปีละจำนวน 347,000 ตัวคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,300 ล้านบาท การเลี้ยงแพะในบ้านเราส่วนใหญ่ เป็นการเลี้ยงแบบชาวบ้าน ซึ่งมีการนำวิชาการด้านปศุสัตว์เข้าไปปรับใช้ไม่มากนัก ต่างกับการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆ ที่มีการพัฒนาการถึงขั้นการเลี้ยงสัตว์ในเชิงเศรษฐกิจ เนื่องจากแพะเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในหลายจังหวัดโดยเฉพาะในภาคใต้ของไทย ที่ไม่เพียงแต่จะบริโภคในประเทศเท่านั้น แต่ยังมีการส่งออกแพะไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย รวมทั้งการรองรับอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะได้มีการพัฒนาทั้งด้านการเลี้ยงสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ได้มีการปรับใช้กันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น กรมปศุสัตว์จึงกำหนดให้มีการจัดงานแพะแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้กรมปศุสัตว์ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ จัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556 ขึ้น ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2556 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงแพะ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ ร่วมกันหาแนวทางในการจัดระบบการตลาด และให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม

             สำหรับในปีนี้ กรมปศุสัตว์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ การประกวดแพะ ประเภทแกรนด์         แชมเปี้ยน เพศผู้ – เพศเมีย รวม 2 รางวัล

                 ด้าน นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 1 เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เป็นเจ้าภาพหลัก และจังหวัดสระบุรีเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน “แพะแห่งชาติครั้งที่ 10 ประจำปี 2556” ภายใต้ชื่องานภาษาอังกฤษว่า “The 10th Thai National Goat Fair 2013” ขึ้น ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกวดแพะแกรนด์แชมเปี้ยน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดสายพันธุ์ทั้งแพะพื้นเมือง แพะเนื้อ แพะนม และแพะลูกผสมหลายสายพันธุ์ ชิงถ้วย/เงินรางวัล มากถึง 6 ประเภท 24 รุ่น 72 รางวัล มีการแสดงนิทรรศการของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการ จัดประชุมวิชาการ/เสวนาใน หัวข้อ “ตอบโจทย์เรื่องแพะ” การแสดงพันธุ์แพะจากฟาร์มชั้นนำต่าง ๆ ทั่วประเทศ การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากแพะตลอดจนยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การเลี้ยงแพะ ประกวดเรียงความเรื่องเกี่ยวกับแพะ แข่งขันประกอบอาหารเมนูแพะ ประกวดแพะแฟนซี ลุ้นรับรางวัลแพะพาโชค ตลาดซื้อ-ขายประมูลแพะ การเที่ยวชมงานจะเป็นแบบ Walking Rally มีการจำลองหมู่บ้านเลี้ยงแพะถ่ายรูปกับแพะ การป้อนนมแพะ จำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ลงทะเบียนร่วมงานสามารถสะสมแต้มเพื่อรับของที่ระลึก และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ บนเวทีอีกมากมาย รวมถึงการแสดงความสามารถของม้าแสนรู้ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของงานที่ออกในแนว Country style โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากจังหวัดสระบุรี สมาคม/ชมรมเครือข่าย ผู้เลี้ยงแพะทั่วประเทศ สถาบันการศึกษา บริษัทห้างร้านและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 

                 ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องเกษตรกร นักวิชาการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมงาน ส่งแพะ หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับแพะ มาแสดง/จำหน่ายในงาน “แพะแห่งชาติครั้งที่ 10 ประจำปี 2556” ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2556 ณ ลานประกวดโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ถนนมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โทรศัพท์ 0 2967 9700 ต่อ 5207,5209 Website : หรือ กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ (สัตว์เล็ก – สัตว์ปีก) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์  โทร.0-2653 – 4471, 0 – 2653 – 4444 ต่อ 3325,3326 โทรสาร 0 – 2653 – 4928,38                     

 

-----------------------------------------------------

 

ข้อมูล  :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 และ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์          ข่าว : เพ็ญศิริ ดวงอุดม กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

 

 

 

 

 

 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3365 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : transfer6[at]dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.