นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้73
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้136
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้751
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว929
mod_vvisit_counterเดือนนี้1413
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด830928

Your IP 103.55.140.129
Today: 11 ก.ค. 2020

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

...คู่มือแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

Home Press releases กรมปศุสัตว์จับมือ ม.ศรีวิชัย ทำวิจัยการเลี้ยงกระบือนมเมซานีฯ(68/2556)
กรมปศุสัตว์จับมือ ม.ศรีวิชัย ทำวิจัยการเลี้ยงกระบือนมเมซานีฯ(68/2556) PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2013 เวลา 11:38 น.

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการศึกษาวิจัย การเลี้ยงกระบือนมพันธุ์เมซานี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ในการศึกษาวิจัยด้านกระบือนม เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือนมในเขตพื้นที่ภาคใต้ในอนาคต รวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุม 2  ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ

                   นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่กรมปศุสัตว์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เลี้ยงดูกระบือนมพันธุ์เมซานี (Mehsani) ที่รัฐบาลอินเดียน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2542 จำนวน 50 ตัว ปัจจุบันมีกระบือทั้งหมด 106 ตัว เลี้ยงดูอยู่ที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ และที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ในความดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง จำนวน 23 ตัว ผลการศึกษาการเลี้ยงดูกระบือเมซานี ภายใต้สภาพแวดล้อมการจัดการเลี้ยงดูในประเทศไทย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ากระบือเมซานีมีประสิทธิภาพดีด้านการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตลูกผลิตภัณฑ์นมและองค์ประกอบของน้ำนม ความสมบูรณ์พันธุ์ เหมาะสมที่จะกระจายพันธุ์และส่งเสริมสู่เกษตรกรต่อไป โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย เกษตรกรมีการเลี้ยงกระบือนมบ้างแต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย แต่มีความต้องการผลิตภัณฑ์นมจากกระบือสูง เนื่องจากมีความเชื่อว่านมกระบือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพบำรุงกำลังกว่านมอื่นๆ เกษตรกรที่เลี้ยงจึงจำหน่ายได้ราคา และส่วนหนึ่งของเกษตรกรมีการเลี้ยงกระบือเพื่อผลิตเนื้อด้วย ดังนั้น กรมปศุสัตว์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จึงร่วมมือกันดำเนินโครงการวิจัยกระบือเมซานี โดยจะเริ่มดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำผลที่จะได้จากการศึกษาวิจัยนั้น ไปส่งเสริมการเลี้ยงกระบือสู่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ และใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักวิชาการ นักศึกษา เกษตรกรและบุคคลทั่วไป ตลอดจนเป็นแหล่งวิจัยร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการเลี้ยงกระบือ การจัดการ และการปรับปรุงพันธุ์ ให้เกิดการพัฒนาก้าวหน้าด้านผลิตพันธุ์สัตว์ของประเทศต่อไปในอนาคต

                 ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เป็นหนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลที่เกิดจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548   พื้นที่จัดการศึกษา ตั้งอยู่ในภาคใต้ 4 จังหวัด คือ ชุมพร นครศรีธรรมราช   ตรัง และสงขลา โดยมีสำนักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีจำนวนนักศึกษา ประมาณ 18,000 คน และบุคลากร 850 คน ให้บริการด้านการจัดการศึกษา การบริการวิชาการ และการวิจัยและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดในภาคใต้ ซึ่งหน่วยงานจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มี 3 พื้นที่ ตั้งอยู่ใน 3 อำเภอ คือ อำเภอทุ่งสง อำเภอทุ่งใหญ่ และอำเภอขนอม   วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่ ประกอบด้วย 3 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

                 มหาวิทยาลัย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยืมกระบือนมพันธุ์เมซานี ซึ่งประกอบด้วยพ่อพันธุ์ 1 ตัว และแม่พันธุ์ 5 ตัว ซึ่งจะนำไปไว้ ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา และการวิจัยแก่นักศึกษา และเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือนมในพื้นที่ภาคใต้ในอนาคต นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังได้รับความกรุณาจากกรมปศุสัตว์ให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการเลี้ยงดู การรักษาสุขภาพสัตว์ตลอดจน การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระบือนม อันจะก่อประโยชน์ในการเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและเรียนรู้ของนักศึกษา นักวิชาการ เกษตรกร และเป็นทางเลือกในการนำกระบือนมพันธุ์เมซานีไปสู่การเลี้ยงดูในภาคใต้ ต่อไป

                                                                                                                     -----------------------------------------------------

 ข้อมูล : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์                                                                                                                                                                                         ข่าว : เพ็ญศิริ ดวงอุดม กลุ่มเผยแพร่ฯ สสส.

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 มิถุนายน 2013 เวลา 14:04 น.
 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3365 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : transfer6[at]dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.