นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้16
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้134
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้16
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว947
mod_vvisit_counterเดือนนี้1625
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด831140

Your IP 103.55.140.129
Today: 13 ก.ค. 2020

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

...คู่มือแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

Home Press releases การฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่(GMP) สำหรับผู้ประกอบการ(73/2556)
การฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่(GMP) สำหรับผู้ประกอบการ(73/2556) PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2013 เวลา 11:13 น.

กรมปศุสัตว์จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP) สำหรับผู้ประกอบการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP) สำหรับผู้ประกอบการ และเพื่อให้ผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับไปแนะนำพนักงานให้ดำเนินการปรับปรุงศูนย์รวบรวมไข่ให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตไข่ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการนำการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP) ไปประยุกต์ใช้ และดำเนินการขอรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสัตวแพทย์    สรวิศ ธานีโต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ จังหวัดนนทบุรี

นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความตื่นตัวทางด้านความปลอดภัยด้านอาหาร และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค ผู้ประกอบการหลายรายได้ให้ความสำคัญในการนำหลักการปฏิบัติที่ดี (Good Manufacturing Practices ; GMP) มาพัฒนาด้านคุณภาพในกระบวนการผลิตอาหาร โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันหรือการกำจัดความเสี่ยงที่อาจทำให้อาหารเป็นพิษ เป็นอันตราย หรือไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งการนำหลักการปฏิบัติที่ดี (GMP) มาใช้ในศูนย์รวบรวมไข่เพื่อให้ได้ไข่ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการบริโภค มีหลักการพื้นฐาน คือ การป้องกันหรือกำจัดการปนเปื้อนของเชื้อโรค สิ่งสกปรกต่างๆ ในศูนย์รวบรวมไข่ พนักงาน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ฯลฯ หรืออันตรายต่างๆ ตลอดกระบวนการผลิต รวมทั้งต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับในทุกขั้นตอนการผลิตและถือได้ว่าเป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและมาตรฐานสากล

หลักการปฏิบัติที่ดี (Good Manufacturing Practices ; GMP) เป็นระบบการจัดการด้านความพร้อมของสภาพแวดล้อมพื้นฐานในกระบวนการผลิตอาหาร เช่น การจัดการด้านอาคารสถานที่ผลิต สุขลักษณะส่วนบุคคล การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ การทำความสะอาดสถานที่ผลิต เครื่องมืออุปกรณ์ การควบคุมน้ำใช้ เป็นต้น เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง “หลักการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่” และกรมปศุสัตว์ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการตรวจรับรองตามมาตรฐานดังกล่าว เพื่อเป็นการผลักดันให้มีการพัฒนาศูนย์รวบรวมไข่ให้มีศักยภาพและเพิ่มปริมาณการผลิตไข่ที่สะอาดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

*********************************************************        

ข้อมูล : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์                                                                                                                              ข่าว : เพ็ญศิริ ดวงอุดม กลุ่มเผยแพร่ฯ สสส.

 

 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3365 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : transfer6[at]dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.