นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้34
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้135
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้441
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว943
mod_vvisit_counterเดือนนี้1519
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด801808

Your IP 103.55.140.129
Today: 12 ธ.ค. 2019

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

...คู่มือแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

Home Press releases กรมปศุสัตว์ผุดโปรเจคพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์(78/2556)
กรมปศุสัตว์ผุดโปรเจคพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์(78/2556) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 08 สิงหาคม 2013 เวลา 09:38 น.

กรมปศุสัตว์ร่วมมือกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหารฮาลาล เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ที่นับถือศาสนาอิสลามทั้งภายในและต่างประเทศ รองรับ AEC ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทย

นายสัตวแพทย์ทฤษดี   ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้เริ่มดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ ด้วยกรม ฯ คำถึงถึงความปลอดภัยด้านอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากผู้บริโภคและประเทศคู่ค้ามีความตื่นตัวในเรื่องมาตรฐานสินค้าและสุขภาพอนามัย รวมทั้งภายในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีกลุ่มประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน และสิงคโปร์ ทำให้เกิดความร่วมมือทางการค้าและบริการต่างๆระหว่างกัน เพราะฉะนั้นไทยจึงต้องเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงจากการมีประชาชนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมากขึ้นทั้งด้านการทำงาน การลงทุน การท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกอาเซียนจากประเทศที่นับถือมุสลิม โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์รองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยกรมปศุสัตว์ร่วมมือกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในการตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหารฮาลาล เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ที่นับถือศาสนาอิสลามทั้งภายในและต่างประเทศ

           นอกจากนี้กรมฯได้เริ่มดำเนินโครงการฯโดยมีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาลประจำจังหวัด ซึ่งผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการฯสามารถขอรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย กรมปศุสัตว์ได้จัดงบอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการ โดยมีผลการดำเนินงานของโครงการ ฯ ปี 2556 (ผลดำเนินงาน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2556) ดังนี้

-                        การตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ตามมาตรฐานอาหารฮาลาล เป้าหมาย 30 แห่ง ผลงาน 6 แห่ง อยู่ระหว่างการพิจารณา 33 แห่ง

-                        การรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานอาหารฮาลาล เป้าหมาย 200 แห่ง   ผลงาน 15 แห่ง ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ

-                        การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามมาตรฐานอาหารฮาลาล เป้าหมาย 800 ตัวอย่าง ผลงาน 513 ตัวอย่าง(ร้อยละ 64) อยู่ระหว่างดำเนินการ 287 ตัวอย่าง (ร้อยละ 36) (สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาล จากแหล่งจำหน่ายทั่วประเทศ ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อน DNA สุกร เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลาม)

นายสัตวแพทย์ทฤษดี กล่าวว่า กรมปศุสัตว์คาดหมายว่าโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ จะทำให้ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศ และนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่มีการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลจากโครงการฯ ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สด สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานอาหารฮาลาล เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการโรงฆ่า-สัตว์ที่มีใบอนุญาตฯ และผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ได้รับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทย

-------------------------------------------------------------

ข้อมูล/ข่าว : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์                                                เผยแพร่ : เพ็ญศิริ ดวงอุดม กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สลก.

 

 

 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3365 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : transfer6[at]dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.