นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้55
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้135
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้55
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว953
mod_vvisit_counterเดือนนี้2086
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด802375

Your IP 103.55.140.129
Today: 16 ธ.ค. 2019

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Smart Farmer PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2014 เวลา 15:30 น.

คำถาม  Smart Farmer หมายถึงอะไร

คำตอบ  Smart Farmer หมายถึง เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ตามรายชนิดสัตว์แต่ละสาขา ตามยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์  ได้แก่  โคเนิ้อ  กระบือ  โคนม  สุกร  แพะ-แกะ  สัตว์ปีกที่เลี้ยงระบบฟาร์ม  และไก่พื้นเมืองและเป็ดไล่ทุ่ง  โดยมีคุณสมบัติ ครบ 6 ข้อ ตัวบ่งชี้อย่างน้อย 1 ข้อ ในแต่ละคุณสมบัติ และมีรายได้ไม่น้อยกว่า 180,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี

 

คำถาม  Smart Farmer สามารถจำแนกได้เป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง

คำตอบ  จำแนกเป็น 3 ระดับ  ดังนี้

         1.  Smart Farmer ต้นแบบ  คือ  เกษตรกรที่มีคุณสมบัติด้านรายได้และคุณสมบัติพื้นฐานครบทั้ง 6 ข้อ  โดยผ่านตัวบ่งชี้ครบทุกข้อ

         2.  Existing Smart Farmer  คือ  เกษตรกรที่มีคุณสมบัติด้านรายได้และคุณสมบัติพื้นฐานครบ 6 ข้อ  โดยผ่านตัวบ่งชี้อย่างน้อย 1 ตัวในแต่ละคุณสมบัติ

         3.  Developing Smart Farmer  คือ  เกษตรกรที่ขาดคุณสมบัติด้านรายได้และด้านคุณสมบัติพื้นฐานไม่ครบ 6 ข้อ

 

คำถาม  รายละเอียดคุณสมบัติและตัวบ่งชี้ของ Smart Farmer

คำตอบ 

คุณสมบัติ ตัวบ่งชี้
1. มีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่

1.1 สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือให้คำปรึกษากับ

ผู้อื่นได้

1.2 สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบหรือจุดเรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้

2. มีข้อมูลประกอบการตัดสิน

ใจในระบบการผลิตและการตลาด

 

2.1 สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทั้งจากเจ้าหน้าที่และผ่านทางระบบ

สารสนเทศ  และการสื่อสารอื่นๆ เช่น Internet  Mobile Phone 

Smart Phone เป็นต้น

2.2 มีการบันทึกข้อมูลและใช้ข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์วางแผน

ก่อนเริ่มดำเนินการและบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด

2.3 มีการนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพของตนเอง

 3. มีการบริหารจัดการผลผลิต

และการตลาด

  

3.1 มีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต แรงงาน

และทุน ฯลฯ

3.2 มีความสามารถในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเพื่อให้ขาย

ผลผลิตได้

3.3 มีการจัดการของเหลือจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Zero waste management)

 4. มีความตระหนักถึงคุณภาพ

สินค้าและความปลอดภัยของ

ผู้บริโภค

 

 4.1 มีความรู้หรือได้รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP GMP

เกษตรกรอินทรีย์  หรือมาตรฐานอื่นๆ

 4.2 มีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP GMP

เกษตรกรอินทรีย์  หรือมาตรฐานอื่นๆ

 5. มีความรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อม/สังคม

 

 5.1 มีกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และไม่ทำลาย

สิ่งแวดล้อม (Green Economy)

 5.2 มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

 6. มีความภูมิใจในความเป็น

เกษตรกร

  
 6.1 มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพการเกษตร
 6.2 รักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป
 6.3 มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพการปศุสัตว์
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2014 เวลา 16:24 น.
 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3365 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : transfer6[at]dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.