นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้48
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้132
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้449
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว947
mod_vvisit_counterเดือนนี้2058
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด831573

Your IP 103.55.140.129
Today: 16 ก.ค. 2020

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

คู่มือการเขียนบทความด้านปศุสัตว์ให้น่าสนใจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2012 เวลา 11:13 น.

คู่มือการเขียนบทความด้านปศุสัตว์ให้น่าสนใจ  โดย พิจารณา สามนจิตติ

บทนำ 

 • หลักการและเหตุผล ประชาสัมพันธ์เป็นงานที่ต้องสร้างความเข้าใจที่ดี  สร้างความรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาให้มีต่อหน่วยงาน/องค์กร บทความเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสนอข้อเท็จจริง ความคิด  ความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดี  บทความที่มีคุณค่าในสายตาของสื่อมวลชนก็จะได้รับการเผยแพร่ออกสู่สายตา ประชาชน
                   กรมปศุสัตว์ เป็นองค์กรหลักในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ให้ได้สินค้าปศุสัตว์ ที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการบริโภคและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  บนพื้นฐานการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและ ยั่งยืน กรมปศุสัตว์ยังต้องมีหน้าที่ในการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ กำหนดมาตรฐาน กำกับ ควบคุม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  และสถานประกอบการด้านการปศุสัตว์  รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต  โดยการพัฒนาสุขภาพสัตว์และส่งเสริมอาชีพการปศุสัตว์คู่มือนี้จะเป็นแนวทาง ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  ในการที่จะเขียนบทความนำเสนอ  เพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านปศุสัตว์ 
                   คู่มือเล่มนี้จะเป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการจุดประกายแนวคิดในการเขียนบทความ เผยแพร่ความรู้  ซึ่งประสิทธิภาพและความน่าสนใจของบทความขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน อาทิ ประสบการณ์ของผู้เขียนเอง ความสมบูรณ์ของเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ เป็นต้น
                   คู่มือเล่มนี้ ผู้เขียนได้แนะนำวิธีการเขียนบทความให้น่าสนใจ  ที่เข้าใจง่าย  เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้  รวมทั้งได้รวบรวมบทความทั้งที่ใช้เผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์หรือที่ใช้เผยแพร่ ทางวิทยุกระจายเสียง ฯลฯ  ที่ได้จัดทำขึ้นและได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนแขนงต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ มารวมไว้  เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้แก่บุคคลทั่วไปนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 • วัตถุประสงค์ 
                    1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์มีหลักการและ แนวทางการเขียนบทความที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
                    2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์มีตัวอย่างบท ความ ที่ได้เผยแพร่ทางสื่อมวลชน  อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์  ฯลฯ     
 • ขอบเขตการดำเนินการ
                    ข้อมูลที่นำเสนอใน ”คู่มือการเขียนบทความด้านปศุสัตว์ที่น่าสนใจ” ดำเนินการศึกษา ในระหว่างเดือนกันยายน 2548  ถึง  เดือนกรกฎาคม 2549   
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ 
                   1. เจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ได้ศึกษาเป็นตัวอย่าง ในการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ทางสื่อมวลชนแขนงต่างๆ
                   2. เจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์สามารถพัฒนาหรือ ประยุกต์แนวทางการเขียนบทความ เพื่อเผยเพื่อแพร่ทางสื่อมวลชนให้น่าสนใจได้มากขึ้น


  เลขทะเบียนวิชาการ             50 (2) – 0511 - 065
  สถานที่ดำเนินการ               สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
  ระยะเวลาดำเนินการ             กันยายน  2548 – กรกฎาคม  2549
  การเผยแพร่                       สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 – 9 และหน่วยงานของกรมปศุสัตว์
  ดาวน์โหลดเรื่องเต็ม
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2012 เวลา 11:15 น.
 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3365 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : transfer6[at]dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.