นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้19
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้134
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้19
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว947
mod_vvisit_counterเดือนนี้1628
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด831143

Your IP 103.55.140.129
Today: 13 ก.ค. 2020

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

...คู่มือแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

Home งานวิจัย / ผลงานวิชาการ ความต้องการการส่งเสริมการเลี้ยงโคของเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี : กรณีศึกษาในท้องที่อำเภอเมืองสระบุรีและหนองโดน
ความต้องการการส่งเสริมการเลี้ยงโคของเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี : กรณีศึกษาในท้องที่อำเภอเมืองสระบุรีและหนองโดน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2012 เวลา 12:27 น.

ความต้องการการส่งเสริมการเลี้ยงโคของเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี : กรณีศึกษาในท้องที่อำเภอเมืองสระบุรีและหนองโดน
โดย ประดิษฐ์  ไชยหันขวา และ  สุวิช  บุญโปร่ง 

บทคัดย่อ

              การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการส่งเสริมการเลี้ยง โคเนื้อของเกษตรกรในอำเภอเมืองสระบุรีและอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรี ในกลุ่มตัวอย่างของประชากรที่เลี้ยงโคเนื้อ  225 คน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป Statistical Packages for the Social Science (SPSS(

               ผลการศึกษา พบว่าเกษตรกรมีปัญหาในการเลี้ยงโคเนื้อ ด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการผลิต มีปัญหาในระดับน้อย ได้แก่ เกษตรกรขาดพ่อโคพันธุ์ดี ไม่มีการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย และปัญหาแม่โคผสมติดยาก ปัญหาด้านพื้นที่เลี้ยงโค พบว่าเกษตรกรมีปัญหาในระดับน้อย ในเรื่องการขาดพื้นที่เลี้ยงสัตว์สาธารณะ ปัญหาด้านแรงงานโค พบว่า เกษตรกรไม่มีปัญหาขาดแคลนแรงงานในการเลี้ยงโค ส่วนปัญหาด้านอาหารโค เกษตรกรมีปัญหาในระดับมาก คือ การขาดแคลนเมล็ดพันธุ์หญ้า ปัญหาด้านการผสมพันธุ์โค ปัญหาด้านโรคระบาดและสุขภาพ และปัญหาด้านราคาและการตลาด พบว่า เกษตรกรมีปัญหาในระดับน้อย ส่วนปัญหาด้านเจ้าหน้าที่และการส่งเสริม พบว่าเกษตรกรมีปัญหาระดับน้อย คือ การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค และการบริการและส่งเสริมจากภาครัฐ

               ส่วนความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในด้านต่างๆ ได้แก่ พันธุ์โค การสร้างคอก การจัดการฟาร์ม วิธีการเลี้ยงดูโคเนื้อระยะต่างๆ การผสมเทียม การผลิตและการให้อาหารโคเนื้อ การป้องกันโรคระบาดที่สำคัญ วิธีการให้ยารักษาโรค และการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโค พบว่า เกษตรกรมีความต้องการในระดับมาก ส่วนการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน-โค มัน การจัดทำมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ การจำหน่ายโคที่ตลาดนัดโค-กระบือ และ การส่งเสริมจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์โดยวิธีมาตรฐานสากล เกษตรกรมีความต้องการในระดับน้อย 

คำสำคัญ: การเลี้ยงโคเนื้อ   ความต้องการการส่งเสริม   จังหวัดสระบุรี

 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3365 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : transfer6[at]dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.