นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้13
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้137
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้555
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว929
mod_vvisit_counterเดือนนี้1217
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด830732

Your IP 103.55.140.129
Today: 10 ก.ค. 2020

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

การใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงแพะของเกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2012 เวลา 12:30 น.

การใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงแพะของเกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง 
พัชราภรณ์   แก้วน้ำใส 2/       พัชนี   ขนิษฐวงศ์ 3/

บทคัดย่อ 

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมบางประการของ เกษตรกร  การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร  ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะ  การใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงแพะ  และปัญหา อุปสรรคในการเลี้ยงแพะของเกษตรกร  โดยศึกษาข้อมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดอ่างทอง  ปี 2552  จำนวน  38 ราย  ในระหว่างเดือนสิงหาคม 2552 - มกราคม 2553  โดยใช้แบบสัมภาษณ์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าต่ำสุด และค่าสูงสุด โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

                ผลการศึกษาพบว่า  เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  อายุเฉลี่ย  45.50  ปี  จบระดับประถมศึกษาร้อยละ 60.52  มีอาชีพหลักเลี้ยงสัตว์  มีพื้นที่ถือครองทางการเกษตรเฉลี่ย  11.93 ไร่  จำนวนแพะในฟาร์มเฉลี่ย 60.13  ตัว  ในรอบปีที่ผ่านมามีรายได้จากการขายแพะเฉลี่ย  27,894.74  บาท  เกษตรกรมีการติดต่อพบปะกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์บ่อยครั้งที่สุด และส่วนใหญ่รับข่าวสารความรู้การเลี้ยงแพะจากสื่อเอกสารสิ่งพิมพ์   เกษตรกรร้อยละ 76.31 ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมและไปทัศนศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงแพะเลย  ร้อยละ 13.16   เคยรับการฝึกอบรมและไปทัศนศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงแพะนานกว่า 1 ปีแล้ว    เกษตรกรมีความรู้ทางด้านการจัดการ   ด้านพันธุ์และการผสมพันธุ์  ด้านการสุขาภิบาลและการป้องกันโรค    ด้านอาหารและการให้อาหาร  ยกเว้นเรื่องปริมาณความต้องการอาหารหยาบ  อาหารข้นของแพะต่อวัน  และระดับโปรตีนในอาหารข้นแพะ       ส่วนใหญ่เกษตรกรใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงแพะเพียงบางส่วนหรือไม่มีการใช้ เทคโนโลยีเลย  โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ต้องมีการลงทุน   ส่วนเทคโนโลยีที่เกษตรกรนำไปใช้มากได้แก่  เทคโนโลยีด้านการสุขาภิบาลและการป้องกันโรค เช่น กำหนดการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย   เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาในการเลี้ยงแพะ   มีส่วนน้อยที่พบปัญหา ได้แก่  ปัญหาไม่มีเงินทุนจะขยายหรือปรับปรุงสภาพของโรงเรือน  ปัญหาพ่อพันธุ์มีจำนวนน้อยทำให้เกิดปัญหาเลือดชิด ปัญหาไม่ทราบแหล่งจำหน่ายพ่อพันธุ์ที่ดีและปลอดภัยจากโรคติดต่อ  ปัญหาขาดแคลนหญ้าสดในฤดูแล้งและอาหารข้นมีราคาแพง  และปัญหาเรื่องพยาธิ   

 คำสำคัญ  :  เทคโนโลยี   เกษตรกร   การเลี้ยงแพะ


1/  เลขทะเบียนผลงาน   53(2)-0216(1)-053
2/  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง   อำเภอเมือง    จังหวัดอ่างทอง   14000
3/ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง   อำเภอเมือง   จังหวัดระยอง   21000

 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3365 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : transfer6[at]dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.