นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้75
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้133
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้481
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว947
mod_vvisit_counterเดือนนี้2650
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด778209

Your IP 103.55.140.129
Today: 20 มิ.ย. 2019

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

คุณค่าเนื้อโคไทย : ประวัติผู้เขียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2012 เวลา 13:28 น.
  • คุณค่าเนื้อโคไทย : ประวัติผู้เขียน

ประวัติผู้เขียน

Image 

รศ.ดร.จุฑารัตน์  เศรษฐกุล

ที่ทำงาน
         
          ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยี เนื้อสัตว์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โทรศัพท์/โทรสาร   0 2326 4127 E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

การศึกษา

-ประกาศนียบัติมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสตรีวิทยา  2513
-วท.บ (เกียรตินิยม) เกษตรศาสตร์  สาขากีฏวิทยา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2517
-วท.ม เกษตรศาสตร์  สาขาสัตวบาล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2520
-Dr.sci.agr.(cum  laude) Anomal  Nutrition, Hohenheim University, Germany  2527

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.  2537 – ปัจจุบัน             อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษรตร (สจล.)
พ.ศ. 2529-2533                      รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร (สจล.)
พ.ศ. 2530-2537                      ที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป  บริษัทไก่สดศรีไทย (มหาชน)
พ.ศ. 2542-2546                      คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สจล.)
พ.ศ. 2550-2552                      กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน                 หัวหน้าศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีเนื้อสัตว์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

          วิทยา ศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์  โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในกระบวนการฆ่าสัตว์ที่มีผลต่อคุณภาพเนื้อ สัตว์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

ผลงานวิจัยเผยแพร่ที่สำคัญ

1. การจัดระดับเกรดซากสุกรของประเทศไทย (งานวิจัย สกว.)
2. คุณภาพซากกับการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกร (งานวิจัย สกว.)
3. การพัฒนาต้นแบบโรงฆ่าสุกรขนาดเล็กที่ได้มาตรฐาน (งานวิจัย สกว.)
4. การศึกษาคุณภาพเนื้อโคไทย (งานวิจัย สกว.)

Imageอาจารย์จีรวัฒน์   เหรียญอารีย์

ที่ทำงาน

          คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โทรศัพท์  0 2549 3131  โทรสาร  0 2577 2358  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน "> อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ประวัติการศึกษา

-ปริญยาตรี  คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) จากสถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (ปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล)
-ปริญญาโท  คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

-หัวหน้าแผนกวิจัยและประเมินผล  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
-รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
-รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ  รักษาราชการแทนคณะบดีคณะเกษตรศาสคร์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
-ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  อาจารย์คณะคหกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

าขาที่เชี่ยวชาญ

-อาหารและโภชนาการ   พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
-อาหารสำหรับลดน้ำหนัก และควบคุมน้ำหนัก  ในโตรซามีนในปลาร้า


Image

นายวิรัตน์   สุมน

ที่ทำงาน

          สถานีวิจัยทับกวาง  121 ม. 10 ต.ทับกวาง  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี 18260  โทรศัพท์ 0 3632 9796 โทรสาร 0 3632 9794 มือถือ 08 9177 0006 E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน "> อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

          สังกัด  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ และ ผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ประวัติการศึกษา

-ปริญญาตรี  สสบ. ส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-ปริญญาโท วท.ม เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
-หัวหน้าสถานีวิจัยทับกวาง

สาขาที่เชี่วชาญ

          - การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร  และการกำจัดของเสียจากฟาร์มสุกร
          - การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์  การศึกษาหาความรู้เจตคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคเนื้อ
            สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

Imageอ.ดร.พร้อมลักษณ์  สมบูรณ์ปัญญากุล

ที่ทำงาน

          ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  420/1  ถนนราชวิถี  เขตราชเมวี  กรุงเทพฯ 10400   โทรศัพท์ 0 2354 8539, 0 2354 8543-9 ต่อ  1204   โทรสาร 0 2640 9839  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน "> อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ประวัติการศึกษา

-วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

          อาจารย์ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

สาขาที่เชี่ยวชาญ

          -การ วิเคราะห์คุณค่าทางด้านโภชนาการ  การสกัดและการศึกษาถึงสมบัติของไฮโดรคอลลอยด์ที่ใช้ในอาหาร  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และการประยุคใช้ไฮโดรคอลลอยด์ ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  การศึกษาสมบัติของไฮโดรคอลลอยด์  การศึกษาคุณค่าทางด้านโภชนาการของเนื้อโคพื้นเมือง

Imageอ.ดร.รุจริน    ลิ้มศุภวานิช

ที่ทำงาน

          ภาค วิชาครุศษสตร์เกษตร  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ 10520 โทรศัพท์ 0 2737 3000 ต่อ 3699, 6072 โทรสาร 0 2326 4324 E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน "> อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ประวัติการศึกษา

-ph.D.(Food science) Meat Science Major, Kansas State University, USA. M.S. (Nutritional Sciences)
 Food Science Major, Oklahoma State University, USA.
-วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาสัตวบาล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

-Food  safety  project  student assistant, Cooperative Extension Service, Oklahoma State University.  Graduate Research  Assistant, Department of Nutritional Sciences, Oklahoma State University, USA.

-อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

-Graduate  Research Assistant, Meat Extension, Department of Animal Science & Industry , Kansas State University, USA.

-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำภาควิชา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (สจล.)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-สีของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
-การตรวจสอบคุณภาพและประเมิณอายุการเก็บรักษาของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  เทคโนโลยีเนื้อสัต์และผลิตภัณฑ์

Image

รศ.ดร. พรรณิภา   ศิวะพิรุฬห์เทพ

บรรณาธิการ

อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   สถาบันเทคโนโลยีพระจองเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
โทรศัพท์ 0 2737 3000 ต่อ 3699, 6073  โทรสาร 0 2326 4324  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน "> อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Image

ผศ. เสริมสุข   เธียรสุนทร

ออกแบบกราฟฟิค

อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทรศัพท์ /โทรสาร 0 2739 2146-47, 0 2944 0004  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน "> อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน              อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน "> อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2012 เวลา 11:37 น.
 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3365 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : transfer6[at]dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.