นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้40
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้141
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้603
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว987
mod_vvisit_counterเดือนนี้2863
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด739955

Your IP 103.55.140.129
Today: 21 ก.ย. 2018

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

บุคลากร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2012 เวลา 19:15 น.

ผู้บริหาร

Image00001 นายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โทรศัพท์ 0 2653 4467 , 0 26534444 ต่อ 3311
 sinchai นายสินชัย  เรืองไพบูลย์ ผชช.ด้านการส่งเสริมโคนม โทรศัพท์ 0 2653 4469 , 0 2653 4444
ต่อ 3321-2 Fax  0 2653 4938
ว่าง ผชช.ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์    
นายกิตติ  กุบแก้ว ผชช.ด้านพัฒนาพันธุ์กระบือ
นายจรัญ  ใจลังกา ผชช.ด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก
bunyoung นางสาวบุญยัง  สรวงท่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการปศุสัตว์
  นายสุวิช  บุญโปร่ง ผชช.ด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ  ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ สพพ.
 sansak 1 นายแสนศักดิ์  นาคะวิสุทธิ์ ผชช.ด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็ก

ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ กวป.

คลิกเพื่อดูข้อมูล

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

  ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0 2653 444 ต่อ 3314 - 6 
Fax  0 653 4928 
 
 aree นางอารีย์  ปัญญาศิริ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  โทรศัพท์ 0 2653 4468 , 02653 4444 ต่อ 3314
tasanee นางทัศนีย์ วานิชกมลนันทน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 nattaya นางสาวณัฐญา  ดวงพรประทีป เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 tanaun นายธนวนต์  วงศ์สวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 wilai นางสาววิไล  แสนนาใต้ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
นายชยวัฒน์  กลิ่นลอย เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ช่วยราชการ
นายธีระศักดิ์  ดำทองสุก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กองแผนงาน
 salawut นายศราวุธ  บูรณวิทย์ พนักงานขับรถยนต์  
  นายอดิศักดิ์  แย้มสำรวล
พนักงานขับรถยนต์  
 sureeporn นางสุรีพร  ขจีรัตน์ พนักงานพิมพ์
 
 worapot นายวรพจน์  คงจินดามุนี พนักงานขับรถยนต์  
 narongrit นายณรงค์ฤทธิ์  นวลนิ่ม เจ้าพนักงานสัตวบาล  
 sawangjit นางสว่างจิตร์ ชุมศรี เจ้าพนักงานธุรการ   
 jitisak นายจิติศักดิ์  เสือสกุล เจ้าพนักงานธุรการ  
นางสาวศรินยา ลือกลาง เจ้าพนักงานธุรการ
นายจิระพงษ์  ยุบลศรี เจ้าพนักงานธุรการ

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์

  กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์  
  โคนม โทรศัพท์ 0 2653 4469 , 0 2653 4444 ต่อ 3321-2 Fax  0 2653 4938
 jaruwat นายจารุวัฒน์  นุตเดชานันท์
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ มาช่วยราชการ
pornpamol นางสาวพรพมล  ปัทมานนท์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
 rommanee นางสาวรมณี  สำราญเนตร นักวิชาการสัตวบาล
 ketkanok นางสาวเกตุกนก  ธิสังกะ นักวิชาการสัตวบาล
นางสาววราภรณ์  สายสาหร่าย นักวิชาการสัตวบาล
  โคเนื้อ โทรศัพท์ 0 2653 4470 , 0 2653 4444  ต่อ 3323-4  Fax 0 2653 4928
 patcharaporn นางสาวพัชราภรณ์  แก้วน้ำใส นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
 supot นายสุพจน์  ศรีสร้อย เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
 chanon นายชานนท์  เอื้อเฟื้อ นักวิชาการสัตวบาล
  นางสาวกนกวรรณ  วาจาสัตย์
นักวิชาการสัตวบาล
 
นายณภัทร์  เจริญนาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สุกร แพะ-แกะ
โทรศัพท์ 0 2653 4471 , 0 2653 4444 ต่อ 3325-6 Fax 0 2653 4928
 prayoon นายประยูร  ครองยุติ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
 patcharin นางสาวพัชรินทร์  ศรีสว่าง นักวิชาการสัตวบาล
 niyaporn นายนิยพร  สมจิตร นักวิชาการสัตวบาล
 watcharanan นายวัชรนันท์  แนวถาวร นักวิชาการสัตวบาลนางสาวศุภศิริ  เมืองฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ
ไก่เนื้อ-ไก่ไข่ โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3342   โทรสาร 0 2653 4928
นางสาวญาณิศา  รัชดาภรณ์วานิช นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
นางสาวรัตนา  นึกเร็ว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
thanakon s นางสาวธนกร  สว่างเนตร นักวิชาการสัตวบาล
นางสาวบุษรินทร์  ปิ่นทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวปภัสพร  สุทธิประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์

 

  กลุ่มเศรษฐกิจการปศุสัตว์ โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3341 - 2 Fax  0 2653 4928  
   
tanee นายธานี  ภาคอุทัย เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
 siriporn นางสาวศิริพร  รัศมีมลฑล เศรษฐกรชำนาญการ  ปฏิบัติราชการ สนง.ปลัด กษ.
 warangkana นางวรางคณา  โตรส เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ  
 yupha นางสาวยุภา  ชูดำ เศรษฐกรชำนาญการ  
 hathaiphouch นางสาวหทัยพัชร์  คู่สันเทียะ นักวิชาการสัตวบาล  
 pattaraporn นางสาวภัทราภรณ์  ภมรานนท์ นักวิชาการสัตวบาล  
นางสาวเพลินพรรณ  เขตต์กัน เศรษฐกรชำนาญการ

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาเกษตรกร

 

  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเกษตรกร   โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3361 - 5  Fax 0 2653 4928
 prathuangtip นางสาวประเทืองทิพย์  เสือเอก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
 
 
 pannee นางพรรณี  ทะนันชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  
yeamporn นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
warissara นางสาววริศรา  เหล็กหล่ม นักวิชาการสัตวบาล
nuchara นางสาวนุชรา  บุญทา นักวิชาการสัตวบาล

 

กลุ่มโครงการพิเศษ

 

  กลุ่มโครงการพิเศษ

 งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  โทรศัพท์ 0-2653-4926

งานด้านอื่นๆ โทร/โทรสาร 0-2653-4477

นายนรภัทร อ่อนคลาย

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

 
 choosak นายชูศักดิ์  ทองแดง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
นายชยวัฒน์  กลิ่นลอย เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
 worawan นางสาววรวรรณ  พรมเพชร์ นักวิชาการสัตวบาล  
  นางสาวฐิติพร  ไชยมงคล
นักวิชาการสัตวบาล  
  นายสุชล  บุญคง
นักวิชาการสัตวบาล  
  นางสาวอ้อมใจ  ลามี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
  นางสาวพรทิพย์  อินทแพทย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
จิราภรณ์   มนตรีพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

 

  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  โทรศัพท์ 0 2653 4474 , 0 2653 4444 ต่อ 3331
 thepareth นายเทพฤทธิ์  ทับบุญมี
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ  
  นางสาวประภัสสร  ภักดี
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ  
anyamanee นางสาวอัญมณี  พูลสุขกล่ำ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 pimjan นางสาวพิมพ์จันทร์  หวลอารมณ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ  
  นายวฤทธิ์  สอนใจทิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 nattawit นายณัฐวิทย์  จันทร์ขำ พนักงานผลิตทดลอง  
 somsak นายสมศักดิ์  ประจวบ พนักงานวิทยาศาสตร์  
 apichat นายสถาพร  ชุมศรี พนักงานวิทยาศาสตร์  
 verapong นายวีระพงษ์  จันทศรี พนักงานขับรถยนต์  
นายอภิชาติ เรนชนะ นักวิทยาศาสตร์
นายอนุชิต  สำราญเนตร พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
 sanguan นางสงวน  พรหมทา พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  
 nattapol นายณัฐพล  อินทะพันธ์ นายช่างเทคนิค  
นายวีระยุทธิ์  รื่นปราชญ์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางสาวจรรยา  เณรศรี พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางสาวแพรพรรณ  ตาอินทร์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางสาวรุ่งทิพย์  สุคำ

 

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์

 

  ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ (เชียงใหม่)
โทรศัพท์/โทรสาร.  0-5321-3162  , 0-5321-7705
นายอำพล  วริทธิธรรม

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ (ผอ.ศูนย์ฯ)

 
 aeopoy นางสาวเอื้องพลอย  ใจลังกา
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  
 wutichai นายวุฒิชัย  ลัดเครือ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  
นางสาวนารถยา  ชมนารถ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ไปปฏิบัติราชการ อยส.
  นางสาวจรัสศรี  แก้งฝั้น
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  
  นางสุภาพร  คำแปง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 nusalin นางสาวนันสรินทร์  ตาชมภู
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
  นางสาวนิวาริน  สินธุสะอาด
นักวิทยาศาสตร์  
  นางพัฒนพร  บุตรแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป  
นายอำนาจ  คำปิน นักวิทยาศาสตร์
นายสุรชัย  ไชยชนะ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางสาวปัทมา  สุริยานรากร พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางสาวดวงชีวัน  สลับ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นายไอศูนย์  สินจ้าง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางสงกรานต์  แหวนวัง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางรัตนะ  ชาชุมวงศ์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นายนเรศ  สุปินะ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางสาวพลิศาน์  นามเดิม นักวิทยาศาสตร์
นายพัชรศิษย์  วงค์อินทร์ นักวิทยาศาสตร์
นายประกาญจน์  ยาประเสริฐ เจ้าพนักงานสัตวบาล
นายชลาชัย  ประจงใจ เจ้าพนักงานสัตวบาล
นายอาคม  พรหมวรรณ์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางภรณ์วัชรา  ทิพย์สมบัติ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นายดวงจันทร์  โพทนา พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางสาวพรพรรษา  เชื้อสมบูรณ์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางสุภาภรณ์  โพนคำหล พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางสาวสุดารัตน์  โพนคำหล พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นายสมศักดิ์  วิทยากรณ์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นายบุญน้อม  มาน้อยทวีทรัพย์ นายช่างเทคนิค
นายจิตรภานุ  ศรีวิเชียร พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นายสมชาติ  วงค์แก้ว พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางสาวอัญชลี  คำสุข พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
monkon นายมงคล  โพนคำหล พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

นายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม ผอ.สำนักฯ
นายสินชัย  เรืองไพบูลย์ ผชช.ด้านการส่งเสริมโคนม
ว่าง ผชช.ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์  
นายกิตติ  กุบแก้ว ผชช.ด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ 
นายจรัญ  ใจรังกา ผชช.ด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็กและสัตว์ปีก

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2018 เวลา 11:13 น.
 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3365 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : transfer6[at]dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.