นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้113
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้137
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้113
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว946
mod_vvisit_counterเดือนนี้384
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด834064

Your IP 103.55.140.129
Today: 03 ส.ค. 2020

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

...คู่มือแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

Home Press releases กรมปศุสัตว์จัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการปศุสัตว์ ในAAAP ครั้งที่ 15(18/2556)
กรมปศุสัตว์จัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการปศุสัตว์ ในAAAP ครั้งที่ 15(18/2556) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2012 เวลา 10:37 น.

 นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการสัตวศาสตร์แห่งเอเชีย – ออสตราเลเซีย ครั้งที่ 15 (The 15th AAAP (The Asian-Australasian Association of Animal Production Societies) Animal Science Congress) ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 ซึ่งการประชุมสัมมนาดังกล่าวกำหนดจัดประชุมทุก 2 ปี หมุนเวียนกันในประเทศสมาชิก 19 ประเทศ ประเทศไทยเคยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 23–28 พฤศจิกายน 2535 ในการจัดประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 19 ประเทศ ประมาณ 800–1,000 คน กำหนด Theme ของการประชุม คือ Improving smallholder and industrial livestock production for enhancing food security, Environment and Human welfare ประกอบด้วย การสัมมนาทางวิชาการ (symposia) การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และกรมปศุสัตว์รับผิดชอบการจัดนิทรรศการ หัวข้อ The Royal Initiatives for Enhancing Livestock Production for Sustainable Development ในพื้นที่ 295 ตารางเมตร โดยรวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการปศุสัตว์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชวงศ์ ทรงโปรดฯ ให้จัดทำขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยและมิตรประเทศ ได้แก่

- โครงการธนาคารโค – กระบือเพี่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

- โคนมอาชีพพระราชทาน การแสดงผลิตภัณฑ์นม UHT จากสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) และโครงการนาหญ้าตามพระราชดำริ

- โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สาธิตการทอผ้าขนแกะโดย ชาวกะเหรี่ยงจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน แสดงผลิตภัณฑ์จากพันธุ์สัตว์พระราชทานที่เลี้ยงในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ เช่น จินหัวแดดเดียว จินหัวแฮม เป็ดอี้เหลียงรมควัน นมแพะพาสเจอร์ไรส์ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะในพื้นที่ภาคใต้ ตามพระราชดำริ

- แสดงพันธุ์สัตว์ปีกที่ส่งเสริมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ ไก่ไข่ไทยกรมปศุสัตว์ ไก่ชี้ฟ้า ไก่ฟ้าหลวง และ   ไก่แม่ฮ่องสอน

- Local food system and sustainable communities การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นผลิตอาหารสัตว์

- สายสัมพันธ์ไร้พรมแดน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในต่างประเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจักรภูฏาน มองโกเลีย สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

นอกจากนี้ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 การประชุมสัมมนาได้จัดทัศนศึกษากิจกรรมปศุสัตว์ของประเทศไทย (Mid congress tour) ใน 7 เส้นทาง ได้แก่ Dairy Production (Saraburi), Betagro Food Complex (Lopburi), CPF Food Complex (Saraburi) Animal Health and Quality Control (Bangkok), Crocodile Farm, Zoo and Ancient City (Samut Prakan), Beef Research Center and Small Holder Farms (Nakhon Pathom) และ Commercial Dairy Production and Tourism Farm (Nakhon Ratchasima) ใน ช่วงเย็นได้จัดงานเทศกาลลอยกระทง ณ บริเวณสวนสาธารณะ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและเข้าชมงานจะได้รับประโยชน์ ความรู้และวิชาการด้านสัตวศาสตร์แขนงต่างๆ เช่น ด้านโภชนศาสตร์และการผลิตอาหารสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และพันธุศาสตร์สัตว์ สรีรวิทยาและสุขภาพสัตว์ การจัดการ สวัสดิภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อม  การส่งเสริมการปศุสัตว์ รวมทั้งเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การอาหาร ที่เกี่ยวกับสุกร สัตว์ปีก โค–กระบือ สัตว์เคี้ยวเอื้อง และได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อประชาชนชาวไทยและชาวโลก อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด

-------------------------------------------------------------

ข้อมูล : กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ                                                                   ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:26 น.
 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3365 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : transfer6[at]dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.