นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้39
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้132
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้39
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว929
mod_vvisit_counterเดือนนี้701
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด830216

Your IP 103.55.140.129
Today: 06 ก.ค. 2020

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

...คู่มือแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

Home Press releases กรมปศุสัตว์ร่วมกับ มข. จัดงานโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 17/2556 (29/2556)
กรมปศุสัตว์ร่วมกับ มข. จัดงานโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 17/2556 (29/2556) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2013 เวลา 09:33 น.

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 17/2556 ภายใต้แนวคิด “โค-กระบือไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมี นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเกษตรกร จึงมีนโยบายให้เกษตรกรเป็น Smart Farmer คือเกษตรกรมีความรู้ในเรื่องที่จะทำ มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และนโยบายอีกอย่างหนึ่งคือการเกษตรไทยเป็นผู้นำในอาเซียน คือประสานความร่วมมือระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เพื่อให้การเกษตรไทยเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาในภูมิภาค ดำเนินการด้านธุรกิจการเกษตรและอาหาร ทั้งป้อนแก่อาเซียน รวมถึงการใช้เวทีอาเซียนเป็น Spring board ส่งสินค้าจำหน่ายทั่วโลก จึงนับว่าเป็นโชคดีของชาวอีสาน ที่พื้นที่ทางภาคะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นพื้นที่ที่ถือว่าเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์และการเกษตรเป็นอย่างมาก คิดเป็น 70 % ของพื้นที่ถือครองทั่วประเทศ มีจำนวนโค-กระบือ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.34 ล้านตัว คิดเป็น 52 % ของทั้งประเทศ ฉะนั้นจึงถือได้ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งการเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญของประเทศ จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ กรมปศุสัตว์และหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ได้ร่วมให้การสนับสนุน และการจัดนิทรรศการ รวมทั้งการประกวดสัตว์ การแข่งขันประเภทต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างและกำลังใจแก่พี่น้องเกษตรกร นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ต่อไป

ด้านนายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ปัจจุบันทุกประเทศในกลุ่มอาเซียน มีความต้องการโคเนื้อและกระบือเพิ่มมากขึ้น แต่ประเทศไทยมีการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือลดลง ดังนั้นกรมปศุสัตว์จึงร่วมกับ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น และองค์กรต่างๆ ร่วมกันจัดงานโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2556 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรหันกลับมาเลี้ยงโคเนื้อและกระบือเพิ่มมากยิ่งขึ้น สามารถผลิตโคเนื้อคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายในประเทศอาเซียนได้ จึงใช้หัวข้อในการจัดงานว่า “โค – กระบือไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ” โดยมีการจัดนิทรรศการวิชาการทางด้านปศุสัตว์ กิจกรรมเสวนาเครือข่ายคนรักควาย การแสดงพันธุ์สัตว์ การแสดงพันธุ์พืชอาหารสัตว์ การสาธิตการใช้ควายไถนา และการประกวดกระบือ โคพื้นเมือง โคลูกผสมไทย - บราห์มัน โคพันธุ์บราห์มัน        โคพันธุ์ลูกผสมสายเลือดเมืองหนาว โคนม รวมทั้งการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาไทย แข่งขันไถนา แข่งขันฝึกกระบือแสนรู้ และแข่งขันวาดภาพระบายสี ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น หน่วยงานในสังกัดของกรมปศุสัตว์, ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาควายไทย, สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย, มูลนิธิเครือเจริญโภคภัณฑ์, สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย, สมาคมส่งเสริมผู้เลี้ยงโคบราห์มัน, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และสำนักงานส่งเสริมกิจการโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯลฯ

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดและการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

 1. การประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับเขต 4                                               รวม 5 คน

 2. การประกวดกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับเขต 4                                       รวม 3 คน

3. การแข่งขันวาดภาพเรียงความ   จำนวน 4 รุ่น                                     รวม 20 รางวัล

 4. การแข่งขันไถนา   จำนวน 3 รุ่น                                                       รวม 9 รางวัล

 5. การฝึกกระบือแสนรู้   จำนวน 2 ประเภท คือ ประเภทเดี่ยว/ทีม             รวม 6 รางวัล

 6. การประกวดกระบือพื้นเมือง   จำนวน 2 รุ่น                                         รวม 10 รางวัล

 -------------------------------------------------------------

 ข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 4                                                                                  ข่าว : เพ็ญศิริ ดวงอุดม กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2013 เวลา 09:34 น.
 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3365 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : transfer6[at]dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.