นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้17
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้134
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้17
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว947
mod_vvisit_counterเดือนนี้1626
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด831141

Your IP 103.55.140.129
Today: 13 ก.ค. 2020

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

...คู่มือแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

Home Press releases ปศุสัตว์จัดอบรมการซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ (36/56)
ปศุสัตว์จัดอบรมการซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ (36/56) PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11:11 น.

กรมปศุสัตว์จัดฝึกอบรมการซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องเพชรรัตน์ โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจการปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอันตราย ลดการกระทำผิดตามกฎหมายวัตถุอันตราย ลดความเสี่ยงในการใช้สารเคมีอันตรายที่ไม่ถูกต้องด้านการปศุสัตว์ และที่สำคัญสินค้าเนื้อสัตว์ส่งออกของไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

                         สัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า สำนักพัฒนาระบบและ-รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่ควบคุม กำกับดูแลการผลิต การนำเข้า การส่งออก การครอบครองวัตถุอันตราย ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืช สารสำคัญจุลชีพ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสำคัญที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในการป้องกัน กำจัด ทำลาย ควบคุมแมลงหรือสัตว์ที่เป็นศัตรูของสัตว์ สารเคมีกำจัดปรสิตภายนอกตัวสัตว์ และสารเคมีฆ่าเชื้อและทำความสะอาดในด้านการปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ได้ออกประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดรายการข้อมูล เอกสาร และหลักฐาน เพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย พ.ศ. 2553 ซึ่งมีข้อกำหนดที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กรมปศุสัตว์ โดยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมเรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจข้อกำหนดของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย    พ.ศ.2535 ที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ รับทราบและรวบรวมปัญหา ข้อสงสัยของผู้ประกอบการ ซึ่งจะนำไปสู่การ   แก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ สารกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน สารกำจัดหนู สารกำจัดปรสิตภายนอกตัวสัตว์แก่ผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และโรงงานอาหารสัตว์ เพื่อให้สามารถขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญสินค้าเนื้อสัตว์ส่งออกของไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

                        รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการผลิต นำเข้าขายและครอบครองวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์เพื่อการส่งออก จำนวน 200 คน ใช้เวลาในการฝึกอบรมเป็นเวลา 1 วัน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ หัวข้อการฝึกอบรมประกอบด้วย การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย รวมทั้งทุกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

---------------------------------------------------------------------

ข้อมูล : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : น.ส.จิราภรณ์ เกตุบูรณะ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11:12 น.
 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3365 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : transfer6[at]dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.