นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้48
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้132
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้449
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว947
mod_vvisit_counterเดือนนี้2058
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด831573

Your IP 103.55.140.129
Today: 16 ก.ค. 2020

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

...คู่มือแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

Home Press releases กรมปศุสัตว์ชี้แจงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับอาหารสัตว์ให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์(42/2556)
กรมปศุสัตว์ชี้แจงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับอาหารสัตว์ให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์(42/2556) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 14:23 น.

กรมปศุสัตว์จัดอบรมชี้แจงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับอาหารสัตว์ให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมี นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการอบรม ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

 นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประชุมร่วมกันของภาครัฐและเอกชนผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์ ที่จะช่วยกันควบคุม ดูแลสินค้าอาหารสัตว์ ทั้งที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเพื่อการเลี้ยงปศุสัตว์ภายในประเทศ และเป็นต้นทุนในการผลิตเพื่อการส่งออก ตามสถิติกรมปศุสัตว์ ปี 2555 มูลค่าการตลาดในภาพรวมที่ระดับแสนสองหมื่นล้านบาท และมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่าร้อยละสิบต่อปีได้ จึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องร่วมกันหาทางรักษาความมั่นคง เสถียรภาพของตลาดอาหารสัตว์ ที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ทั้งการสร้างงาน ความเป็นประเทศที่เป็นครัวโลก และการนำเงินตราจากต่างประเทศเข้าส่งเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นในโอกาสที่กรมปศุสัตว์ได้จัดการประชุมตามหัวข้อที่เน้นเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย และการควบคุมอาหารสัตว์ ข้อควรระวังการใช้ยาต้านจุลชีพในอาหารสัตว์ จึงถือว่าเป็นการเน้นคุณภาพอาหารสัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนั้นการได้ทราบความคืบหน้าของสถานการณ์ของการเปิดตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในการปรับตัวของตลาดการแข่งขันด้านอาหารสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์ได้สอบถาม แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เพื่อให้ภาครัฐได้รับทราบข้อมูลเป็นแนวทางที่จะใช้ปรับระเบียบและกฎหมาย ให้เป็นประโยชน์ในภาพรวมของทุกภาคส่วน จึงเป็นความสำคัญที่ทุกท่านต้องตระหนักในเจตนารมณ์ของการจัดการประชุม และร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กล่าวว่า กรม   ปศุสัตว์ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 เป็นกฎหมายที่กำกับดูแล ผู้ผลิตอาหารสัตว์ ผู้นำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เพื่อขาย ผู้ขายอาหารสัตว์ ตลอดจนผู้ใช้อาหารสัตว์ เพื่อควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐาน ปราศจากวัตถุอันตราย      สิ่งปลอมปน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อตอบสนองต่อการเลี้ยงสัตว์ส่งผลต่อสุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภคเนื้อสัตว์ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ทั้งภายในและนำรายได้เข้าประเทศ ซึ่งการประชุมสัมมนาในวันนี้ มีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 400 คน ประกอบด้วย ข้าราชการกรมปศุสัตว์ จำนวน 30 คน คณะอนุกรรมการที่ประกาศตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 จำนวน 20 คน และผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนจากสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต นำเข้าและขายอาหารสัตว์ จำนวน 350 คน โดยมีหัวข้อการประชุมเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารสัตว์และการควบคุม เรื่อง AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิกฤตเพื่อโอกาสต่อภาคปศุสัตว์ และการใช้ยาต้านจุลชีพในอาหารสัตว์ โดยมีวิทยากรจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมให้ความรู้ ความเข้าใจ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์และมาตรฐานอาหารสัตว์

*************************************************

ข้อมูล : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์                                                                    ข่าว : เพ็ญศิริ ดวงอุดม กลุ่มเผยแพร่ฯ สสส.

 

 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3365 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : transfer6[at]dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.