นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้34
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้132
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้34
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว929
mod_vvisit_counterเดือนนี้696
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด830211

Your IP 103.55.140.129
Today: 06 ก.ค. 2020

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

...คู่มือแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

Home Press releases คนภูมิภาค : กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ (52/2556)
คนภูมิภาค : กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ (52/2556) PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2013 เวลา 13:28 น.

กรมปศุสัตว์จัดประชุมสัมมนา คนภูมิภาค : กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้บุคลากรกรมปศุสัตว์ได้รับทราบนโยบายการบริหารงานของกรมปศุสัตว์ ในปีงบประมาณ 2556 ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมสัตว์พันธุ์ดี เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสถิติ พืชอาหารสัตว์พลังงานสีเขียว แนวทางการพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าในสายงานด้านต่างๆ รวมทั้งสภาวะโรคระบาดปศุสัตว์

                     นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า การประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริการราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในมาตรา 11 กำหนดว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ด้านต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีการเรียนรู้ร่วมกัน

                        ดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กรมปศุสัตว์จึงจัดให้มีการประชุมสัมมนาคนภูมิภาค : กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2556 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมโกลเด้น คราวห์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้บุคลากรกรมปศุสัตว์ได้รับทราบนโยบายการบริหารงานของกรมปศุสัตว์ ในปีงบประมาณ 2556 ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมสัตว์พันธุ์ดี เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสถิติ พืชอาหารสัตว์พลังงานสีเขียว แนวทางการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งความก้าวหน้าในสายงานด้านต่างๆ และสภาวะโรคระบาดปศุสัตว์

----------------------------------------

ข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : น.ส.จิราภรณ์  เกตุบูรณะ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมปศุสัตว์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2013 เวลา 13:29 น.
 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3365 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : transfer6[at]dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.