นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้12
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้135
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้828
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว943
mod_vvisit_counterเดือนนี้2552
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด840333

Your IP 103.55.140.129
Today: 20 ก.ย. 2020

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Example of Category Table layout (FAQs/Languages category)
แนวทางในการสร้างหัวขบวนแปลงใหญ่ 4.0 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2017 เวลา 11:24 น.

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายแนวทางในการสร้างหัวขบวนแปลงใหญ่เกษตร ๔.๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง/พัฒนาแปลงใหญ่ (เป็นรายสินค้าเกษตร) สมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม งานวิจัย ตามแนวเกษตร ๔.๐ เป็นแปลงนำร่อง และทำตัวอย่างให้เกษตรกรใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเกษตรของตน ซึ่งมีเป้าหมายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ แปลง (แยกตามรายสินค้าเกษตร) โดยในเบื้องต้นได้กำหนดองค์ประกอบในการดำเนินการ ดังนี้

     ๑.) วิเคราะห์/กำหนดรายการสินค้าที่มีศักยภาพ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ปศุสัตว์ (โคนม โคเนื้อ) ประมง พืชไร่/สวน (สำหรับสินค้าอ้อย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ดำเนินการแล้ว)

     ๒.) กำหนดแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพ     จำแนกเป็นด้านต่างๆ ได้แก่ ฐานรายสินค้าที่มีศักยภาพ ขนาดพื้นที่เหมาะสม ความพร้อมของเกษตรกร ดิน/น้ำ และมีตลาดรองรับ

      ๓.) กำหนดวิธีการปฏิบัติ ประกอบด้วย เชื่อมโยงตลาด ปรับปรุงบำรุงดิน เมล็ดพันธุ์ วิธีการเพาะปลูก การอารักขาพืช (การให้น้ำ, ปุ๋ย) วิธีกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การแปรรูป/เก็บรักษา     การจำหน่าย/ตลาด

     ๔.) เป้าหมาย คือ ตอบโจทย์การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพของสินค้า รวมถึงให้มีการเปรียบเทียบกับการผลิตรูปแบบเดิม เพื่อมุ่งสู่ตลาด/ผู้บริโภค

     ๕.) แหล่งเงินทุน ประกอบด้วย งบปกติตาม Function ของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบกลุ่มจังหวัด และงบร่วมกับประชารัฐ

     ๖.) การขับเคลื่อน ได้แก่ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม/งานวิจัย (คำนึงถึงความคุ้มค่าและต้นทุนต่อขนาดของพื้นที่) และการบริหารจัดการสินค้าครบวงจร

     ๗.) การสนับสนุนของภาครัฐ โดยพิจารณาว่า รัฐจะสนับสนุนอย่างไร/เท่าไร/เกษตรกรออกเท่าไร

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2017 เวลา 11:39 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
แนวทางการจัดทำ Unit School และ Road Map การจัดทำ Unit School กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2017 เวลา 11:18 น.

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายแนวทางการจัดทำ Unit School ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีจุดประสงค์ สำคัญ ๒ ประการคือ สร้างข้าราชการ Unit School Smart Officer และสร้างเกษตรกร Unit School (ศพก.) Smart Farmer

หลักการของ Unit School คือ ๑) คนในหน่วยช่วยกันกำหนดเรื่องที่ต้องรู้ และแผนการเรียนการสอน ๒) ใช้คนในหน่วยถ่ายทอดความรู้ ๓) ใช้เวลาไม่มาก/ไม่กระทบเวลาทำงานของหน่วยงาน ๔) ไม่ใช้งบประมาณ ๕) ทำได้ทุกระดับ กลุ่ม กอง สำนัก กรม และกระทรวง ๖) มีขั้นตอน (๑)กำหนดเรื่อง (๒) ทำแผนการเรียนการสอน (๓) แบ่งความรับผิดชอบ (ครูฝึก วิทยากร) (๔) ทำแผนบทเรียน (ครูฝึกวิทยากร) (๕) ดำเนินการฝึก (๖) ประเมินผล (๗) ทบทวนการฝึกและปรับปรุง

อ่านเพิ่มเติม...
 
บทสรุปประเด็น "นำเข้าเนื้อหมูสหรัฐอเมริกา" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2017 เวลา 08:47 น.

  นายดอน ปรมัติถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สรุปผลการเดินทางเยือนสหรัฐของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า ในระหว่างการหารือระดับผู้นำแทบจะไม่มีการพูดคุย แต่เป็นการพูดคุยกันในระหว่างการเตรียมการก่อนการเยือนซึ่งฝ่ายสหรัฐอยากให้ไทยเปิดตลาดเนื้อหมูให้กับสหรัฐ โดยฝ่ายไทยได้ยืนยันในหลักการว่าประเทศไทยเปิดตลาดให้กับเนื้อหมูของสหรัฐที่ไม่มีสารเร่งเนื้อแดงอยู่แล้ว แต่ในส่วนของหมูที่มีสาร Ractopamine นั้น ประเทศไทยเรามีกฏเกณฑ์และมาตรฐานภายในประเทศ และมีองค์ความรู้นี้อยู่ นอกจากนี้ในฐานะสมาชิกขององค์การอนามัยโลกยังมีหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามให้เป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ จึงเสนอให้มีการตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปภายใน 6 เดือน นอกจากนี้ ฝ่ายสหรัฐยังต้องการเปิดตลาดเครื่องในเนื้อวัวในไทย ซึ่งประเทศไทยไม่ขัดข้องในหลักการ แต่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบภายในของไทย เพราะมีข้อพิจารณาเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าแต่ละชนิด ซึ่งหากสหรัฐส่งคำขออย่างเป็นทางการมา ไทยก็พร้อมจะส่งคณะไปตรวจสอบ


ข้อมูล : ธานี  ภาคอุทัย

 
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1/2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2017 เวลา 09:20 น.

1. IDP แบบฟอร์ม 1, 2.1, 2.2

2. IDP แบบฟอร์ม 3.1, 3.2, 4

3. แผนพัฒนารายบุคคล ปี 2560

4. การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม

5. ภาพกิจกรรมโครงการสร้างและพัฒนาบุคลากรในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

6. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์

 
ขอเชิญเที่ยวงานไก่งวงเมืองตักศิลา ครั้งที่ 6 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2017 เวลา 16:44 น.

hb2

อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 8 จาก 20

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3365 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : transfer6[at]dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.