นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้60
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้136
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้738
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว929
mod_vvisit_counterเดือนนี้1400
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด830915

Your IP 103.55.140.129
Today: 11 ก.ค. 2020

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เอกสารเผยแพร่
Up

งานวิจัย / ผลงานวิชาการ ส.ส.ส

ปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์ใช้แรงงานกระบือของเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี
โดย ศรณรงค์   ศุภชวลิต  พินิจ  ศรีเจริญ และ ทรนง  ลือโสภา  
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอำนาจเจริญ อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ 
ทะเบียนผลงานวิจัยเลขที่ 53(1) – 0511 - 014

ระดับความรู้และระดับการใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร
อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
โดย ประเทืองทิพย์   เสือเอก และ วิญญู  ทองทุม
เผยแพร่เมื่อ ปี 2008

วิเคราะห์เจาะลึกอุตสาหกรรมนมประเทศไทย
โดย นายพีรพันธ์ คอทอง
ทะเบียนผลงานวิชาการ 53(2)-0221-040

พฤติกรรมการปฏิบัติงานและความต้องการฝึกอบรม
ของอาสาปศุสัตว์ (อสป.) ภาคใต้
โดย   ประเทืองทิพย์   เสือเอก

 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ต่อการดำเนินงานโครงการเกษตรเชิงพาณิชย์เฉพาะ กิจกรรมการเลี้ยงแพะเนื้อ
The Factors Affecting on The Satisfaction of The Farmers
in The Southern-Border Provinces under
the Commercial Agricultural  Project.(Goat-Raising Activity) 
โดย  นายปัญญา  ธรรมศาล  และ นายประยูร  ครองยุติ
ทะเบียนผลงานวิชาการเลขที่ 52(2) - 0511 - 027

 

ระบบฐานข้อมูลอาสาปศุสัตว์ โดย อัญชลี เที่ยงธรรม
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
ทะเบียนผลงานเลขที่ 50(2)-0511-086
ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม-ธันวาคม 2549

บทวิเคราะห์สถานภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อของประเทศไทย
โดยนายสว่าง  อังกุโร ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ

คู่มือการจัดทำ HACCP ของโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ขนาดย่อม
โดย นายสมพิศ  ชูแสงจันทร์ , นายเทพฤทธิ์  ทับบุญมี
เลขทะเบียนผลงาน 52(2)- 0411-092 

คุณภาพซากและปริมาณเนื้อที่มีมูลค่าของโคขุนลูกผสมพื้นเมือง
Carcass Quality and Quantity of Value Lean Cross Breed Thai Native Cattle
โดย นางสาวนารถตยา ชมนารถ , นายสมพิศ  ชูแสงจันทร์
24 Nov 2008

ความต้องการการส่งเสริมการเลี้ยงโคของเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี
กรณีศึกษาในท้องที่อำเภอเมืองสระบุรีและหนองโดน
โดย ประดิษฐ์  ไชยหันขวา และ  สุวิช  บุญโปร่ง
ทะเบียนวิชาการเลขที่: 52 (2) – 0116 (1) - 195

การศึกษาสภาพการเลี้ยงกระบือและความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในจังหวัดสระบุรี
โดย ประดิษฐ์ ไชยหันขวา และ  สุวิช  บุญโปร่ง
ทะเบียนวิชาการเลขที่: 52 (2) – 0116 (1) - 194
08 Jun 2009

การศึกษาสถานภาพจุดสาธิตปศุสัตว์
กิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในพื้นที่ภาคตะวันออก
โดย จารุวัฒน์ นุตเดชานันท์ และ ไมตรี ชีวธารณากร

การศึกษาผลของอายุและน้ำหนักแม่พันธุ์แพะที่ใช้ผสมพันธุ์ครั้งแรกต่อการให้ลูกแฝด 
โดย นายธนจิตร์  ฮุ่นตระกูล และ  นายสุพร  คงเกตุ
14 Sep 2008

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนของชุมชนเลี้ยงสัตว์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
Study on Sustainable Factor in Livestock Raiser Commune under Sufficiency Economy Philosophy 
โดย  นางวรางคณา  โตรส  และ นางวิภาวรรณ  ปาณะพล
24 Nov 2008

การศึกษาโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงการผลิตนมและผลิตภัณฑ์
ภายหลังการเปิดตลาดตามข้อตกลงองค์การการค้าโลก
โดย ยุพา ชูคำ และ วรางคณา โตรส
19 Aug 2008

การศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกิจกรรมกลุ่มพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ 
The Study on Participant of Farmer in Goat Raising Career Development Group
โดย ชัยณรงค์ รัตนนาวินกุล และ ญาณวุฒิ ชีตารักษ์
14 Sep 2008

การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร
ภายใต้โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  จังหวัดระยอง
โดย นางสาวพัชนี ขนิษฐวงศ์ และนางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ำใส
ทะเบียนวิชาการเลขที่ 53(2)-0216(1)-054

การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเนื้อสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดงของผู้บริโภค
Consumers Information  About    Beta – agonist  Free in Pork
โดย พิจารณา  สามนจิตติ

การพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดย นายปัญญา ธรรมศาล 
ทะเบียนผลงานวิชาการเลขที่ 52 (2) - 0207 - 059

การผลิตจินหัวแฮม โดย เพ็ญศรี  จูงศิริวัฒน์

จำนวนที่จะแสดง 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 2
Powered by Phoca Download

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 3365 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : transfer6[at]dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.