เกษตรกรอำเภอบ้านไผ่ศึกษาดูงานการเลี้ยงไก่งวง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4 พิมพ์
เขียนโดย พิษณุ โงนมณี   
วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:55 น.

Image00016     ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2559 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้นำเกษตรกรมาศึกษาดูงานการเลี้ยงไก่งวงตามโครงการแบรมขยายผลเกษตรกรพอเพียง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ หลักสูตร การเลี้ยงไก่งวงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 40 ราย รวม 160 ราย ศึกษาดูงานรุ่นละ 1 วัน  โดยมีนายชัชวาล ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ให้การต้อนรับ และคณะวิทยากรของ ศูนย์วิจัยฯ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ข่าว/ภาพ : พิษณุ  โงนมณี

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:23 น.