การเลี้ยงไก่อินทรีย์แบบปล่อย : Happy chick พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2012 เวลา 13:33 น.

 

 

การเลี้ยงไก่อินทรีย์แบบปล่อย
: Free - range organic egg / Happy chick

 

 

 

ผู้เรียบเรียง

สารบัญ

การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์แบบปล่อย

 

 

 

คำแนะำนำการเลี้ยงตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์

เทคนิคการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย

คุณค่าทางโภชนะของไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยแปลง

 happychick018happychick019

กรณีศึกษา : เลี้ยงแบบปล่อยในสวน

 happychick020

happychick021

happychick022

happychick023

happychick024

กรณ๊ศึกษา : เลี้ยงแบบปล่อยหลังบ้าน

happychick025

happychick026

happychick027

happychick028

 

บทส่งท้าย

happychick029

happychick031

happychick032

เอกสารอ้างอิง

happychick030

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2012 เวลา 14:37 น.