การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 10 เมษายน 2013 เวลา 12:01 น.

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร :  การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม ตามพระราชบัญญัติสินค้าเกษตร พ.ศ.2551  คลิกที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 เมษายน 2013 เวลา 12:11 น.