ข้อมูลตลาดนัดสัตว์ปีก ปี 2558 พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2015 เวลา 14:28 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ข้อมูลตลาดนัดสัตว์ปีก ปี 2558

 

ข้อมูล : กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์  กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์