สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดงาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และวันดินโลก 5 ธันวาคม พิมพ์
วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 11:24 น.

 

altสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดงาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และวันดินโลก 5 ธันวาคม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นักวิทยาศาสตร์ดิน

เพื่อมนุษยธรรม และวันดินโลก 5 ธันวาคม

โดยมี นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมในพิธี วันที่ 3 ธันวาคม 2555

ณ สยามพารากอน ฮอลล์ กรุงเทพฯ

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(4ธ.ค.55)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2013 เวลา 14:37 น.