สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พิมพ์
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2012 เวลา 10:09 น.

 

altสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ วันที่ 9 ธันวาคม 2555   ทรงไถ่ชีวิตโค จำนวน 1 คู่ โดยมีนายสัตวแพทย์ทฤษดี  ชาวสวนเจริญ  อธิบดีกรมปศุสัตว์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เพื่อพระราชทานแก่นายอุทัย พรมเสพสัก เกษตรกรจังหวัดลำพูน เลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิต และใช้แรงงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ แล้วทรงปล่อยนกปรอดหัวโขน จำนวน 42 ตัว และทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเป็นปลาไทย 9 ชนิด จำนวน 390,000  ตัว ทรงปล่อยปลา และเต่าส่วนพระองค์ อย่างละ 42 ตัว สำหรับเต่าจะเชิญไปปล่อยในที่เหมาะสมต่อไป  ณ ท่าวาสุกรี  กทม. วันที่ 9  ธันวาคม 2555

ภาพ/ข่าว เอก เผยแพร่ฯ (12 ธ.ค.55)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2013 เวลา 14:35 น.