สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 56 พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2013 เวลา 16:31 น.
31 01 56 01สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2556
โดย นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ ณโรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 31 ม.ค. 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2013 เวลา 16:38 น.