กรมปศุสัตว์ฝึกอบรมพนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ในโรงงาน รุ่นที่ 3 พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2013 เวลา 17:14 น.

20 03 56 02 นายสรวิศ ธานีโต ผ.อ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ในโรงงาน รุ่นที่ 3 ณ โรงแรม วรบุรี อโยธยา คอนเวนชัน รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา


ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส 20 มี.ค. 56

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2013 เวลา 17:19 น.