กำหนดการงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:35 น.

กำหนดการ

งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557

ณ ด้านหลังห้างโลตัสสาขาเชิงทะเล ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557

----------------------------------------

 

วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557             

เวลา 09.30 น.-12.00 น.                         - ประชุมสัมมนาวิชาการ

                                                         เรื่อง “ตอบโจทย์ตลาดแพะเนื้อ การแปรรูป กับการเปิดการค้าเสรี ปี 2558

เวลา 14.00 น.-16.30 น.                         - เสวนาเกษตรกร

                                                         เรื่อง “เกษตรกรปรับตัวอย่างไร ให้อยู่รอดในสถานการณ์แพะปัจจุบัน”

เวลา 15.00 น.-20.00 น.                         - รับแพะที่เข้าประกวดเข้าคอกพัก

 

วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557

เวลา 06.30 น.-11.00 น.                         - รับลงทะเบียนนำแพะเข้าร่วมประกวด

เวลา 11.00 น.-14.30 น.                         - กรรมการตัดสินการประกวดแพะ

เวลา 10.00 น.-12.00 น.                         - ประกวดการปรุงอาหารเมนูแพะ

เวลา 13.30 น.-15.45 น.                         - ประกวดแพะแกรนด์แชมป์เปี้ยน

       -   ประกวดแพะแฟนซี

       -   การแข่งขันวิ่งแพะ

       -   ประกวดวาดภาพระบายสี และเขียนเรียงความ

เวลา 13.30 น.-16.00 น.                         - ประชุมกรรมการเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย

เวลา 17.00 น.                                      - พิธีเปิดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 11

                                                         (ประธานเปิด : อธิบดีกรมปศุสัตว์)

เวลา 17.15 น.                                      - มอบรางวัลการประกวดแพะ

เวลา 09.00 น.-18.00 น.                         - เกษตรกรและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

       -   จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าปศุสัตว์ สินค้าพื้นเมืองราคาถูก

       -   บริการด้านการเกษตร (คลินิกปศุสัตว์ เกษตรและสถาบันการศึกษาต่างๆ)

เวลา 18.30 น.                                      - สังสรรค์ชาวแพะ (คาวบอยไนท์)

 

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557

เวลา 09.00 น.-18.00 น.                         - เกษตรกรและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการจำหน่ายผลผลิตการเกษตร
สินค้าปศุสัตว์ สินค้าพื้นเมืองราคาถูก

       -    บริการด้านการเกษตร (คลินิกปศุสัตว์ เกษตรและสถาบันการศึกษาต่างๆ)

 

----------------------------------------

 

หมายเหตุ : กำหนดการ และกิจกรรมอาจเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ค. 57)