การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่ดำซอสน้ำแดงบรรจุกระป๋อง การศึกษาใช้เนื้อสุกรฯ (นางสาวเอื้องพลอย ใจลังกา) พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 2017 เวลา 15:06 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลด 1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่ดำซอสน้ำแดงบรรจุกระป๋อง 2.การศึกษาใช้เนื้อสุกรส่วนขาหน้าและขาหลังของสุกรแม่พันธุ์คัดทิ้งในการทำลูกชิ้น และ 3.ผลการใช้แป้งมันสำปะหลัง แป้งสาลี และแป้งข้าวโพดที่มีต่อคุณภาพของหมูยอ (นางสาวเอื้องพลอย ใจลังกา)