คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารจากเนื้อแพะในงานแพะแห่งชาติ พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:37 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารจากเนื้อแพะในงานแพะแห่งชาติ