ขอเชิญชม ชิม ช็อป แชะ ในงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติครั้งที่ 4 ณ บริเวณอาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) พิมพ์
เขียนโดย กัญชพร มังกรแก้ว   
วันศุกร์ที่ 09 กันยายน 2016 เวลา 14:27 น.

news2016090901

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2016 เวลา 09:08 น.