แบบแปลนโรงฆ่าแพะขนาดเล็ก พิมพ์
เขียนโดย จิระพงษ์ ยุบลศรี   
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2018 เวลา 11:43 น.

แบบแปลน ซ่อมแซมปรับปรุงโรงเชือดแพะชุมชน หมู่ที 2 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 มีนาคม 2018 เวลา 11:46 น.