ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์ 1 พฤษภาคม 2560 พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันจันทร์ที่ 01 พฤษภาคม 2017 เวลา 15:15 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560


ข้อมูล : กลุ่มเศรษฐกิจการปศุสัตว์