ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์ 22 พฤษภาคม 2560 พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2017 เวลา 11:29 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560


ข้อมูล : กลุ่มเศรษฐกิจการปศุสัตว์