ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์ 3 กรกฎาคม 2560 พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพุธที่ 05 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:31 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์ 3 กรกฎาคม 2560

 

ข้อมูล : กลุ่มเศรษฐกิจการปศุสัตว์