ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์ 29 กันยายน 2560 พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันศุกร์ที่ 06 ตุลาคม 2017 เวลา 09:42 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์ 29 กันยายน 2560

 

ข้อมูล : กลุ่มเศรษฐกิจการปศุสัตว์