ราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ เดือนกันยายน 2560 พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2017 เวลา 11:19 น.

infocostprice201709