ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์ 13 ตุลาคม 2560 พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2017 เวลา 09:05 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ต้นทุน/ราคาขายสินค้าปศุสัตว์ 13 ตุลาคม 2560

 

ข้อมูล : กลุ่มเศรษฐกิจการปศุสัตว์