ราคาเฉลี่ยสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ สัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2560 พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันจันทร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2017 เวลา 09:23 น.

infocostprice201711W1