ราคาเฉลี่ยสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ สัปดาห์ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2560 พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2017 เวลา 09:09 น.

infocostprice201711W3

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2017 เวลา 09:12 น.