ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ครั้งที่ 19/2555 (7-13 พฤษภาคม 2555) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2012 เวลา 11:49 น.

ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ครั้งที่ 19/2555 (7-13 พฤษภาคม 2555)

 

สถานการณ์ราคาสินค้าปศุสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ ทั้งหมด 4 ชนิดสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และเป็ดเนื้อ ซึ่งราคามีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการผลิตและการตลาด สำหรับสถานการณ์สัปดาห์นี้ ครั้งที่ 19 (วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2555) สุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลง ส่วนไข่ไก่ ปรับตัวสูงขึ้น ไก่เนื้อและเป็ดเนื้อ ราคาทรงตัว ดังนี้

สุกร ผลผลิตในตลาดมีจำนวนมาก ส่งผลให้สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลง ได้แก่ ภาคกลาง และภาคตะวันออกลดลงเหลือกิโลกรัมละ 64บาท ส่วนภาคอีสาน เชียงใหม่ และภาคใต้ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั่วประเทศสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงเหลือกิโลกรัมละ 65.39 บาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.27 ส่วนพันธุ์สัตว์ ลูกสุกรราคาทรงตัวทั้ง 2 ขนาด คือขนาดน้ำหนัก 12 กิโลกรัม ตัวละ 1,275 บาท ขนาดน้ำหนัก 16 กิโลกรัม ตัวละ 1,700 บาท

55 19th table01

ไก่เนื้อ ราคาไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์มเฉลี่ยทั่วประเทศ สัปดาห์นี้กิโลกรัมละ 36 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่แล้ว เช่นเดียวกับราคาไก่เนื้อหน้าหน้าโรงฆ่า (ไก่ประกัน) เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26 บาท พันธุ์สัตว์ ได้แก่ ลูกไก่เนื้อทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่แล้ว เฉลี่ยตัวละ 10.50 บาท

55 19th table02

 ไก่ไข่ สภาพอากาศร้อนค่อนข้างมาก ทำให้แม่ไก่ไข่ให้ผลผลิตลดลงจากปกติ ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั่วประเทศสัปดาห์นี้ปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์   ที่แล้ว เป็นฟองละ 2.40 บาท ส่วนพันธุ์สัตว์ ได้แก่ ลูกไก่ไข่ทรงตัวที่เฉลี่ยตัวละ 7 บาท และไก่รุ่นสาวตัวละ 93 บาท

55 19th table03

เป็ดเนื้อ ผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการตลาด ราคา เป็ดเนื้อมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ทรงตัวต่อเนื่องเฉลี่ยกิโลกรัมละ      60 บาท เนื้อเป็นสดทั้งตัวเฉลี่ยกิโลกรัมละ 83 บาท พันธุ์สัตว์ราคาลูกเป็ดตัวละ 36 บาท

55 19th table04

 

น.ส.บุญยัง สรวงท่าไม้ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

 

กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ส.ส.ส. กรมปศุสัตว์

 

8 พ.ค.2555

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2019 เวลา 15:58 น.