ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ปี 2555 ครั้งที่ 21/2555 (21-27 พฤษภาคม 2555) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2012 เวลา 14:26 น.

ราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ ปี 2555 ครั้งที่ 21/2555 (21-27 พฤษภาคม 2555)

สถานการณ์ราคาสินค้าปศุสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ ทั้งหมด 4 ชนิดสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และเป็ดเนื้อ ซึ่งราคามีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการผลิตและการตลาด สำหรับสถานการณ์สัปดาห์นี้ครั้งที่ 21(วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2555) เกษตรกรขายผลผลิตได้สูงขึ้น ได้แก่ ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ส่วนเป็ดเนื้อราคาทรงตัว แต่สุกรราคาปรับตัวลดลงดังนี้

สุกร ผลผลิตสุกรในตลาดมีจำนวนมากกว่าความต้องการบริโภค ส่งผลให้สุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้หน้าฟาร์มอ่อนตัวลงทุกพื้นที่ ทำให้ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงเหลือกิโลกรัมละ 62.50 บาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.4 เนื้อสุกรขายปลีก (ตลาดกทม.) สะโพกราคาทรงตัวเฉลี่ยกิโลกรัมละ 122.50 บาท เช่นเดียวกับพันธุ์สัตว์ ลูกสุกรราคาทรงตัวทั้งสองขนาด คือขนาดน้ำหนัก 12 กิโลกรัมตัวละ 1,275 บาท ขนาดน้ำหนัก 16 กิโลกรัม ตัวละ 1,700 บาท

55 21th table01


ไก่เนื้อ ภายหลังจากเกษตรกรปรับลดการผลิต ทำให้ผลผลิตน้อยกว่าความต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศ ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์มเฉลี่ยทั่วประเทศสัปดาห์นี้ปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว เป็นกิโลกรัมละ 40 บาท เช่นเดียวกับราคาไก่เนื้อหน้าหน้าโรงฆ่า (ไก่ประกัน) เฉลี่ยกิโลกรัมละ 33 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และ 21 ตามลำดับ ส่วนราคาขายปลีกไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน) ณ ตลาด กทม. ทรงตัวเฉลี่ยกิโลกรัมละ 63.50 บาท สำหรับพันธุ์สัตว์ ได้แก่ ลูกไก่เนื้อราคาปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วเป็นเฉลี่ยตัวละ 12.50 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16

55 21th table02


ไก่ไข่ สภาพอากาศร้อนค่อนข้างมาก ทำให้แม่ไก่ไข่ให้ไข่ลดลง ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั่วประเทศสัปดาห์นี้ปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วเป็นฟองละ 2.60 บาท ขายปลีก No.3 ฟองละ 3.05 บาท เพิ่มจากสัปดาห์ที่แล้วฟองละ 10 ส.ต. เช่นเดียวกับพันธุ์สัตว์ ได้แก่ ลูกไก่ไข่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นตัวละ 11 บาท และไก่รุ่นสาวตัวละ 103 บาท

55 21th table03

 

เป็ดเนื้อ ผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการตลาด ราคาเป็ดเนื้อมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ทรงตัวต่อเนื่องเฉลี่ยกิโลกรัมละ60บาท เนื้อเป็ดสดทั้งตัวเฉลี่ยกิโลกรัมละ 83 บาท พันธุ์สัตว์ ราคาลูกเป็ดตัวละ 36 บาท

55 21th table04

ข้อมูลโดย  : น.ส.บุญยัง สรวงท่าไม้ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ส.ส.ส. กรมปศุสัตว์ 22 พ.ค.2555

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2019 เวลา 15:58 น.