ข้อมูลโครงการ Smart Farmer Smart Office และ Zoning พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 02 เมษายน 2013 เวลา 17:51 น.
ข้อมูลโครงการ Smart Farmer  และ Smart Officer  

และโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 14:25 น.