ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 5 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2012 เวลา 13:48 น.

 

 • วิสัยทัศน์
             องค์กรชั้นนำที่ผลิตเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืนและเหมาะสมสำหรับภาคเหนือตอนบนแล้วถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
 • พื้นที่รับผิดชอบ 
             8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน 
 • ภารกิจ 
             1.   ศึกษา วิเคราะห์วิจัยประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ที่เหมาะสมทั้งด้าน ธุรกิจปศุสัตว์และการปศุสัตว์เพื่อการยังชีพในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
             2.   การสาธิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการแข่งขันและเพิ่มขีดความสามารถให้กับเกษตรกร
 • ภารกิจภายใต้กรอบการเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน  ( ระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ , เกษตรอินทรีย์ , เกษตรผสมผสาน , เกษตรธรรมชาติ และวนเกษตร)  
             1.   ศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบ
             2.   ทดสอบเทคโนโลยีที่จะนำไปถ่ายทอดให้เกษตรกร
             3.   สาธิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ เทคโนโลยีทางด้านการผลิตปศุสัตว์และรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมในการผลิตปศุสัตว์ในพื้นที่ เช่น เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร เป็นต้นซึ่งจัดเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน
             4.   ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการแข่งขัน และเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคคลเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • ผลงานเด่น
              -  โครงการศึกษาการเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่
              -  โครงการศึกษษศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
              -  โครงการศึกษาเครือข่ายการเรียนรู้และฟาร์มต้นแบบด้านอาชีพปศุสัตว์     
              -  โครงการแปลงหญ้าสาธิต
              -  โครงการฟาร์มสาธิตพันธุ์สัตว๋      
              -  โครงการพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านสำหรับสัตว์

                

 • ผู้อำนวยการศูนย์   นายจรัญ ใจลังกา
 • ที่ตั้ง   เลขที่ 200 หมู่ที่ 7 บ้านโป่งน้ำตก ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  โทรศัพท์  0-5370-2213  โทรสาร  0-5398-8458   E-mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:09 น.