เอกสารโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การค้าโคเนื้อของประเทศออสเตรเลีย พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันจันทร์ที่ 27 กรกฏาคม 2015 เวลา 16:26 น.

คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด

1. แนวทางการพัฒนาการเลี้ยงและการค้าโคเนื้อของประเทศไทย

2. สถานการณ์โคเนื้อปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

3. การค้าโคเนื้อของประเทศออสเตรเลีย

4. Thai Beef Sector and Australian Beef Industry

5. Thailand - Western Australia In - bound Beef Supply Chain Delegation

6. The Australian and Western Australia Cattle Industry

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2019 เวลา 15:50 น.