แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2008 เวลา 07:25 น.

            ในปีงบประมาณ 2557 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รับผิดชอบงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์  2 ยุทธศาสตร์ ได่แก่
             1. การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
             2. การบริหารจัดดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ 

strategy2

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2014 เวลา 09:36 น.