โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2553 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2012 เวลา 18:18 น.

ลการคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศ  ประจำปี  2553


****************************************************** 

ลำดับที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ส.ส.อ.ที่ รางวัล
1 ตชด.สิริราษฎร์ ละแม ละแม ชุมพร 8 อันดับที่ 1
2 บ้านศุภชัย คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น 4 อันดับที่ 2
3 ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย ปอ เวียงแก่น เชียงราย 5 อันดับที่ 3
ชมเชย มัธยมฯนายาว ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ยอดเยี่ยม
ชมเชย ตชด.บ้านตาเอ็ม ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 3 การบูรณาการและขยายผลสู่ชุมชนยอดเยี่ยม
ชมเชย ตชด.บ้านแม่กลองคี โมโกร อุ้มผาง ตาก 6 การจัดการผลิตปศุสัตว์ยอดเยี่ยม
ชมเชย ตชด.บ้านท่าวังหิน เขาจ้าว ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 7 การจัดผังกิจกรรมยอดเยี่ยม
ชมเชย ตชด.โรงงานยาสูบ 2 ปะแต ยะหา ยะลา 9 ความร่วมมือร่วมใจระหว่างเจ้าหน้าที่ ครู นักเรียน  และชุมชนยอดเยี่ยม

Image

Image

Image

 

ข้อมูล  : กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เผยแพร่เมื่อ 9 เมาายน 2553