นายโอภาส ทองยงค์ ผู้อำนวยการสำนัก ส.ส.ส. เป็นประธานการประชุม ผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ ครั้งที่ 2/2556 พิมพ์
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2013 เวลา 12:16 น.

 

altนายโอภาส ทองยงค์ ผู้อำนวยการสำนัก ส.ส.ส. เป็นประธานการประชุม ผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ ครั้งที่ 2/2556

นายโอภาส ทองยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นประธาน

การประชุม ผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 27 มิถุนายน 2556

ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(27 มิ.ย. 56)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2013 เวลา 12:27 น.